Γιώργος Σαχίνης

Ο πρύτανης για την επίμαχη διάταξη

Για άνευ λόγου "θόρυβο" και αντιδράσεις κάνει λόγο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, απαντώντας για το σάλο που προκλήθηκε χθες με φόντο επίμαχη "φωτογραφική" διάταξη απαλλαγής των 138 κατηγορούμενων για οικονομικά ζητήματα καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που τελικά αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο για την έρευνα...

Σε σχετική ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαψεύδει τους ισχυρισμούς πως η επίμαχη φωτογραφική διάταξη αφορούσε σε πολιτικά πρόσωπα και δη κυβερνητικά στελέχη.

Αναλυτικότερα, στη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, που υπογράφει ο πρύτανης Οδυσσέας Ζώρας, αναφέρεται:

«Σχετικά με χθεσινά δημοσιεύματα για την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος πρώην και νυν μελών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διετέλεσαν μέλη της Συγκλήτου και της Επιτροπής Ερευνών, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Η προτεινόμενη από το αρμόδιο υπουργείο διάταξη, η οποία ως είναι γνωστό αποσύρθηκε, δεν αφορούσε κανένα πολιτικό πρόσωπο ή μέλος της κυβέρνησης και προφανώς με αυτήν δεν επιχειρήθηκε καμία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, το οποίο αποδεδειγμένα το Πανεπιστήμιο Κρήτης σέβεται απόλυτα.

Από το περιεχόμενο της διάταξης προκύπτει ότι με αυτήν κρίνονται ως νόμιμες δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες διενεργήθηκαν τη χρονική περίοδο των ετών 1996 έως 2004, και οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως "ανοίκειες πληρωμές" με τις αναφερόμενες στη διάταξη εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.

Όπως είναι γνωστό, μετά από πολυετή λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών, και επ' αφορμής διαδικασιών ελέγχου οικονομικής διαχείρισης, κρίθηκε, παρεμπιπτόντως, ότι η απόφαση ΚΑ/679/1996 εκδόθηκε καθ' υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης κατά το μέρος που με αυτήν διευρύνθηκε το αντικείμενο των Ειδικών Λογαριασμών σε λοιπές (εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, αναπτυξιακές κ.λπ.) δραστηριότητες των πανεπιστημίων, πλην των αμιγώς ερευνητικών (βλ. αποφάσεις 1 και 2/2009 του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Η εν λόγω, παρεμπίπτουσα και εκ των υστέρων, κρίση περί μη νομιμότητας μέρους της δραστηριότητας, επομένως και των αντίστοιχων δαπανών, των Ειδικών Λογαριασμών είχε προκαλέσει σοβαρότατη δυσλειτουργία ειδικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του ακαδημαϊκού προσωπικού του ενεχόταν σε διαδικασίες καταλογισμού ευθυνών για πράξεις, τη μη νομιμότητα των οποίων δεν ήταν σε θέση να διαγνώσει.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ενεχόμενοι απηλλάγησαν τόσο από τις ποινικές ευθύνες που τους αποδόθηκαν (βλ. απόφαση 405/2014 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης, βουλεύματα 21 και 164/2011 του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης, αποφάσεις 125, 126 και 128/2008 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης), όσο και από την ευθύνη τους ως δημοσίων υπολόγων (βλ. αποφάσεις 9/2012 και 3400/2011 του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Όπως έγινε δεκτό, αφενός μεν, δεν αμφισβητείται η εξυπηρέτηση, διά των οικείων δαπανών, υφιστάμενων αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετιζόμενων με την εν γένει λειτουργία και εκπαιδευτική αποστολή του Ιδρύματος, αφετέρου δε οι ενεχόμενοι Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος), Τ.Κ. 74.100, Ρέθυμνο, τηλ. 28310/77.900, Fax 28310/77.909, και Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 71003 (Τ.Θ. 2208) Ηράκλειο, τηλ. 2810/545.210, Fax 2810/545.212, e - mail: secretary@rector.uoc.gr, εφάρμοσαν διατάξεις της απόφασης ΚΑ/679/1996, το ανίσχυρο της οποίας δεν ήταν οι ίδιοι σε θέση να διαγνώσουν, με αποτέλεσμα δικαιολογημένα να σχηματίσουν την πεποίθηση ότι ενεργούσαν συννόμως και, επομένως, καμία υπαιτιότητα δε δύναται να τους αποδοθεί (βλ. προαναφερθείσες αποφάσεις 9/2012 και 3400/2011 Ελεγκτικού Συνεδρίου, σκέψη VI in fine).

Έτσι, μετά από επανειλημμένα διαχρονικά αιτήματα διαρκώς από το έτος 2005 και μέχρι σήμερα, τόσο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης όσο και της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υιοθέτησε το σχέδιο της προτεινόμενης διάταξης που συντάχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος, με μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και τη συμπαράσταση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, που όλα αυτά τα χρόνια υπέστησαν την ηθική και οικονομική τους εξόντωση.

Ο πρύτανης,

Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, καθηγητής».

Σχόλια