Γιώργος Σαχίνης

Στατιστική ανάλυση των συλλαβογραμμάτων στην Κυπρομινωική Γραφή

Από το 1896 που βρέθηκαν στην Έγκωμη της Κύπρου οι τρεις ενεπίγραφες πήλινες σφαίρες (clay balls) από τον A.S. Murray, οδήγησαν το A. Evans I, να αποφανθεί, ότι τα ευρήματα ανήκαν σε ένα άλλο είδος γραφής που ονόμασε "Κυπρομινωική".

Πηγή: minoikigrafi.gr

Σχόλια