Γιώργος Σαχίνης

Ο καθηγητής Γιάννης Μεταξάς στις "Αντιθέσεις"

Συνέντευξη με τον σημαντικότερο Έλληνα διανοούμενο στη δημόσια πολιτική, μέλος της Ευρωπαϊκής Διεπιστημονικής Ακαδημίας και Ομότιμο καθηγητή της Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ, τον Αναστάσιο-Ιωάννη Μεταξά.

Σχόλια