Γιώργος Σαχίνης

Είναι δυνατόν να συμφωνήθηκε κράτος που θα καταρρεύσει εν τη γενέσει του;

Με βάση τα δημοσιεύματα στον Τύπο, για τις συγκλίσεις και αποκλίσεις στις διακοινοτικές συνομιλίες (9.7.2014, 17.9.2015 και 13.12.2015) φαίνεται ότι συμφωνήσαμε στη συγκρότηση ενός κράτους, τόσο δυσλειτουργικού, που θα καταρρεύσει σε ελάχιστο χρόνο.

Του Φοίβου Κλόκκαρη

Αντιστράτηγος ε.α.

Ένα κράτος, το οποίο θα βασίζεται σε εξαιρετικά πολύπλοκη δομή (3 Κυβερνήσεις, 4 Βουλές, 3 Αστυνομίες, εις διπλούν ημικρατικοί οργανισμοί, διαρχία αξιωματούχων) και καταστρατήγηση της αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, με την εισαγωγή αναρίθμητων ΒΕΤΟ, στη λειτουργία όλων των εξουσιών του κεντρικού κράτους, και συγκεκριμένα:

- Στη νομοθετική εξουσία, ξεχωριστές πλειοψηφίες στη Βουλή για τα σημαντικά θέματα.

- Στην εκτελεστική εξουσία, σύμφωνη γνώμη 1 ή 2 μελών εκάστου constituent state (συνιστώσα πολιτεία κατά τους Ε/κ, ιδρυτικό κράτος κατά τους Τ/κ).

- Στη δικαστική εξουσία/μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων, ίση εκπροσώπηση των constituent states και προσφυγή σε ξένο δικαστή, σε περίπτωση ισοψηφίας, για τα συνταγματικής φύσεως θέματα.

Η κυβέρνησή μας δεν έχει διαψεύσει αυτές τις συγκλίσεις, που έχουν κατ' επανάλειψη δημοσιευθεί στον Τύπο και οι πολίτες εύλογα ανησυχούν για τη δυνατότητα λειτουργίας ενός κράτους στο οποίο θα συσσωρεύονται τόσα πολλά αδιέξοδα, που θα παραλύσουν την κρατική μηχανή.

Μια υποθετική, πιθανή περίπτωση, που ενδέχεται να υπάρξει μετά τη λύση: Το ε/κ constituent state, εισηγείται τη μεταφορά του φυσικού αερίου της Κύπρου στην Αίγυπτο και το τ/κ θέτει ΒΕΤΟ στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Τότε, το θέμα παραπέμπεται προς επίλυση στον μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων, όπου σε περίπτωση ισοψηφίας δημιουργείται αδιέξοδο. Πώς επιλύεται το αδιέξοδο, όταν το θέμα δεν είναι συνταγματικό; Αυτά που έχουν δημοσιευθεί, οδηγούν στην εκτίμηση ότι δεν υπάρχει τρόπος επίλυσης αυτής της μορφής αδιεξόδων.

Αλλά και στις περιπτώσεις συνταγματικής φύσεως θεμάτων, όπου σε περίπτωση ισοψηφίας θα έχουμε προσφυγή σε ξένο δικαστή, καταστρατηγείται η δημοκρατική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, πλήττεται το κύρος του κράτους και η ικανότητά του να αυτοκυβερνηθεί, με εμφανή και τον κίνδυνο εξαγοράς απο το βαθύ κράτος της Τουρκίας, του δικαστή που θα κληρωθεί. Να μη μας διαφεύγει, ότι στόχος της Τουρκίας παραμένει ο έλεγχος όλης της Κύπρου, και μεθοδεύει την υλοποίησή του με λύση του Κυπριακού, η οποία να τον εξυπηρετεί (τα κατεχόμενα να είναι ουσιαστικά επαρχία της μέσω των εποίκων και μεγάλου αριθμού διμερών συμφωνιών-συναπόφαση των δύο constituent states στο επίπεδο του κεντρικού κράτους για όλα τα θέματα).

Το βασανιστικό ερώτημα που τίθεται, είναι γιατί η κυβέρνησή μας, με τόσους νομικούς συμβούλους, συμφώνησε σε ένα κράτος δισλειτουργικό, που θα καταρρεύσει από τα αδιέξοδα; Αν δεν έχουν έτσι τα πράγματα, ας προβεί σε διάψευση και ενημέρωση των πολιτών γι' αυτά που συμφωνήθηκαν. Οι ανησυχίες μας ενισχύονται και από τις δηλώσεις του κ. Ακιντζί και των ΗΠΑ, ότι σοβαρά προβλήματα παραμένουν μόνο στο εδαφικό, περιουσιακό και εγγυήσεις. Ενισχύονται και από το γεγονός, ότι στον τομέα της διακυβέρνησης υπάρχουν παρόμοιες συγκλίσεις και στο έγγραφο των συγκλίσεων Ντάουνερ της προηγούμενης κυβέρνησης.

Δεν τρομάζει τους πολιτικούς και τους πολίτες, ότι συμφωνήσαμε σε ένα κράτος που δεν θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, και θα καταρρεύσει εν τη γενέσει του από τα αδιέξοδα; Σε ένα κράτος που θα εναποθέτει τις αποφάσεις για τα συνταγματικής φύσεως θέματά του, σε ένα δικαστή, πολίτη ξένης χώρας, o οποίος δεν θα είναι υπόλογος έναντι του οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και του οποίου οι αποφάσεις θα είναι αμετάκλητες;

Πηγή: mignatiou.com

Σχόλια