Γιώργος Σαχίνης

Η πραγματικότητα των τριμερών

Η πραγματικότητα των τριμερών Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος και Αίγυπτος-Ελλάδα-Κύπρος, δεν εμφανίζεται μόνο και μόνο σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, αλλά και σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector και ο αγωγός φυσικού αερίου East Med είναι οράματα που αλλάζουν τη νοόσφαιρά μας όσον αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο και στην

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Του Νίκου Λυγερού

Έτσι οι τριμερείς που φαίνονται αρχικά μόνο και μόνο ως διπλωματικές κινήσεις, αποτελούν τελικά στρατηγικές πράξεις. Και σε αυτό το πλαίσιο, τα νησιά της Κύπρου και της Κρήτης παίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο όχι μόνο ως περάσματα, αλλά και ως μελλοντικές πηγές.

Διότι αυτά συνδυάζουν δύο ιδιότητες, αφού βρίσκονται και στην περιοχή των κοιτασμάτων με εννέα θαλάσσια οικόπεδα Νότια της Κρήτης και δεκατρία θαλάσσια οικόπεδα Νότια της Κύπρου, αλλά και στον άξονα: Ισραήλ και Αίγυπτο έως Ιταλία με στόχο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι η Ελλάδα και η Κύπρος ως Ελληνισμός παίζουν έναν ενεργητικό ρόλο σ' ένα πλαίσιο που καθορίζεται από την ενέργεια και τη στρατηγική. Και σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατόν να μιλήσουμε για μεταστρατηγική του Ελληνισμού που δεν είναι μόνο επιβίωσης, όπως θεωρούν μερικοί αναλυτές, αλλά πιο πολύ της ανάκαμψης που φέρνει την ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης της ΑΟΖ του Ελληνισμού.

Δεν είμαστε μόνο ένας διπλός συνδετικός κρίκος, αλλά ένας δεσμός ως διαχρονική σχέση που καθορίζει νέες σημαντικές επαφές λόγω της ανάγκης και της ανθεκτικότητας της εξέλιξής μας. Αυτό μας παρέχει προοπτικές που ξεπερνούν την κοινωνική μιζέρια, γιατί δεν περιορίζονται μόνο στον πληθυσμό αλλά βοηθούν τον λαό του Ελληνισμού.

 EuroAsia Interconnector - Επίσημες υπογραφές. Λευκωσία, 18/12/2015

Σχόλια