Γιώργος Σαχίνης

Η ενεργειακή Περιφέρεια της Κρήτης

Η παρουσία της Περιφέρειας της Κρήτης, στην ενημέρωση, στη συνάντηση εργασίας αλλά και στις υπογραφές του EuroAsia Interconnector, δεν είναι μόνο συμβολική. Αποτελεί μία συνειδητοποιημένη πράξη ενός θεσμού που εξετάζει με υπεύθυνο τρόπο τις εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου, για να συμμετέχει ενεργά σ' ένα έργο με όραμα και δεν περιορίζεται στις δράσεις που αφορούν αποκλειστικά το εσωτερικό του νησιού.

Του Νίκου Λυγερού

Αυτή η δράση δίνει μία εμβέλεια στην Κρήτη κι επηρεάζει θετικά και αποτελεσματικά όλη την Ελλάδα. Κι επειδή είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε επί του πρακτέου στην αποστολή της Κύπρου με την εκπρόσωπο της Περιφέρειας της Κρήτης, αντιληφθήκαμε ότι η τελευταία ασχολείται ουσιαστικά με το έργο και την πραγματική πορεία του έργου.

Διότι το EuroAsia Interconnector δεν είναι μόνο για μία τοπική περιοχή, λειτουργεί ολικά και δημιουργεί δυναμικά μία πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να συνδεθούν διάφορες καινοτομικές εργασίες. Έτσι όσον αφορά στην Κρήτη, η συμμετοχή και οι πρωτοβουλίες όσον αφορά στους τοπογραφικούς και γεωλογικούς χάρτες σε συνδυασμό με την επιλογή της ζώνης επαφής, δείχνει την υπευθυνότητα ενός θεσμού που παλεύει για τα συμφέροντα των κατοίκων μέσα σε αυτήν τη νέα γεωπολιτική σκακιέρα.

Δεν περιμένει μόνο οφέλη, αλλά συνεργάζεται ενεργά για να αποφευχθούν εμπόδια και για να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις. Βέβαια όλες αυτές οι προσπάθειες μπορεί να μην φαίνονται, αλλά υπάρχουν και παράγουν ένα έργο που γίνεται όλο και πιο ορατό. Και αυτό αλλάζει την πραγματικότητα του λαού μας και όχι μόνο του νησιού. Είμαστε λοιπόν συνεργατικά και στρατηγικά όλοι μαζί σε αυτόν τον κοινό αγώνα για να ζήσει το μέλλον στην Ελλάδα. Και η Περιφέρεια της Κρήτης με την ενεργειακή στόχευση συμβάλλει τα μέγιστα.

Σχόλια