Γιώργος Σαχίνης

Οι υπογραφές του EuroAsia Interconnector

Οι υπογραφές του EuroAsia Interconnector που έπεσαν σήμερα αποτελούν ένα ιστορικό βήμα για την εξέλιξη του έργου, διότι είναι η τελική ευθεία πριν την υλοποίησή του. Με άλλα λόγια η συμφωνία που έγινε με τις δύο ιταλικές εταιρείες για τις τρεις μελέτες, είναι η έναρξη πρακτικών εφαρμογών του όλου εγχειρήματος.

Του Νίκου Λυγερού

Η εταιρεία CESI θα ασχοληθεί με την περιβαλλοντική μελέτη, αλλά και την τεχνική και τεχνολογική μελέτη. Η εταιρεία GAS Surrey θα κάνει τη βαθυμετρική μελέτη. Αυτή θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2016 και θα έχει διάρκεια 30 ημερών. Με αυτήν ένα ειδικό σκάφος θα διερευνήσει τον πυθμένα της θάλασσας μ' ένα διάδρομο φάρδους 5 χιλιόμετρα και μερικά μέτρα κάτω από τον πυθμένα για να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά του πλαισίου της πρώτης διαδρομής.

Με αυτήν την μελέτη θα δημιουργηθεί ένα πεδίο δράσης για τη δεύτερη φάση που θα είναι αυτή της ακρίβειας, η οποία θα επιλέξει την βέλτιστη πορεία μέσα σε αυτόν τον διάδρομο για την μελλοντική πόντιση του καλωδίου. Αυτή η φάση θα έχει μία διάρκεια περίπου έξι μηνών και θα επιτρέψει μία τοποθέτηση που ελαχιστοποιεί τις δυσκολίες των συνθηκών σε σχέση με τις δυνατότητες του ηλεκτρικού καλωδίου. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία για τη συνέχεια του έργου σε πρακτικό επίπεδο. Σε αυτό το πεδίο δράσης έχουν σημαντικό ρόλο και τα σημεία επαφής με την ξηρά. Για την Κύπρο, έχουμε την Κοφίνου, για την Κρήτη έχουμε την Κορακιά που θα αποτελέσουν τα ενδιάμεσα μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας.

Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι σε συνδυασμό με τις άλλες δύο μελέτες θα έχουμε μία εικόνα ολοκληρωμένη σε όλη την διαδρομή του EuroAsia Interconnector με μήκος μεγαλύτερο από 1500 χιλιόμετρα. Και εδώ φαίνεται η αξία της ημερομηνίας που ζήσαμε.

Σχόλια