Γιώργος Σαχίνης

18 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για τους Μετανάστες

Η 18η Δεκεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως Διεθνής Ημέρα για τους Μετανάστες και αποτελεί την ευκαιρία να εστιάσουμε την προσοχή μας σ' αυτό το διεθνές φαινόμενο, ιδίως σε μια περίοδο όπου χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες έχουν χάσει τα όνειρα και τη ζωή τους στον υγρό τάφο της Μεσογείου.

Ενδεικτικά - και τραγικά ταυτόχρονα - είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης για το 2015, βάσει των οποίων από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα περισσότεροι από 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φθάσουν στην ευρωπαϊκή γη της επαγγελίας διασχίζοντας τη Μεσόγειο.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί, επίσης, ευκαιρία απόδοσης τιμής στη μεγάλη συμβολή των μεταναστών στην κοινωνία, την οικονομία και τον παγκόσμιο πολιτισμό, αλλά και μια ευκαιρία για κοινωνική εγρήγορση προς την καταπολέμηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών στερεοτύπων και εκδηλώσεων, φαινόμενα τα οποία υποσκάπτουν τα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Θα πρέπει, επ' ευκαιρία της σημερινής ημέρας, να προσθέσουμε, ότι στις 18 Δεκεμβρίου 1990 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η «Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους» (Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Μεταναστών, το κείμενο της Σύμβασης βρίσκεται:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm). Η Σύμβαση προστατεύει τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων σε όλα τα στάδια της μετανάστευσής τους και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα κράτη ως προς το σεβασμό, την προστασία και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών και των μελών των οικογενειών τους. Διευρύνει, επίσης, την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης και αποτελεί μέρος της προσπάθειας της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση των πρακτικών εκμετάλλευσης των μεταναστών.

Δυστυχώς, η Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Μεταναστών, γι΄ αυτό το Ίδρυμά Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για τους Μετανάστες, καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να το πράξει άμεσα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στην καθολικότητα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον οικουμενικό τους χαρακτήρα.

Σχόλια