Γιώργος Σαχίνης

Οι πρώτες έρευνες του Μηχανισμού των Αντικυθήρων 1901-1910

Στην Κρήτη έφτιαχναν τέτοιους… 1.400 χρόνια προ αυτού των Αντικυθήρων!

Σχόλια