Γιώργος Σαχίνης

Το "Ταξίδι Μέλιτος" του Μ. Ανδρουλάκη κυκλοφορεί τη Δευτέρα

Το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη με τίτλο "Ταξίδι Μέλιτος", κυκλοφορεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου από τις Εκδόσεις "Πατάκη".

Ε?νας παρα?ξενος ε?ρωτας στα 3.339 με?τρα. Ο Ελευθε?ριος Βενιζε?λος στο Χόλυγουντ, στην Αβα?να και στο Κου?σκο του Περου?, με προορισμο? το Μα?τσου Πι?τσου. Το α?γνωστο γαμη?λιο ταξι?δι του -επτα? μηνω?ν- στην Αμερικη? προ της αβυ?σσου. Ε?νας ηγε?της με κομμε?να φτερα?, με τα κομμα?τια του να περιπλανω?νται σε διαφορετικε?ς διαστα?σεις του χρο?νου, την καρδια? του να σπαρα?σσει στη Σμυ?ρνη ενω? μεταφρα?ζει Θουκυδι?δη και συγκρι?νει τον ο?λεθρο των Αθηναι?ων στη σικελικη? εκστρατει?α με τον επικει?μενο στη μικρασιατικη?.

Στο φως οι απο?κρυφες ο?ψειςτου· το μυστικο? της συζυ?γου· το αι?νιγμα Ντομινι?· τα διλη?μματα, οι σκιε?ς και οι ψι?θυροι μιας εποχη?ς· τα πορτρε?τα των μεγα?λων πρωταγωνιστω?ν· οι αρχιερει?ς της διαπλοκη?ς· η διασταυ?ρωση με τις πιο θαυμαστε?ς και δια?σημες γυναι?κες της Ευρω?πης· η νυ?χτα που η Ε?λενα «ε?φαγε» τον Βενιζε?λο· τα αση?μαντα που κρυ?βουν τα σημαντικα?.

Η αληθινη? Ιστορι?α αφη?νει τα σκου?ρα γυαλια?, βα?ζει χρωματιστα? και μας δι?νει ε?να διαχρονικο? ανθρω?πινο και πολιτικο? μα?θημα.

Σχόλια