Γιώργος Σαχίνης

Ελληνική ΑΟΖ και Θεωρία Παιγνίων

Το πιο σημαντικό στοιχείο της εργασίας αυτής ήταν να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις αποφάσεις και τη συμμετοχή μιας χώρας σε παίγνια που αφορούν το θέμα της ΑΟΖ. Πολλές φορές οι πολίτες μιας χώρας ακόμα και ολόκληρες κυβερνήσεις μπορεί να θεωρούν ότι παίζονται παίγνια πίσω από την πλάτη τους ενώ δεν έχουν περάσει καν σε απλές εφαρμογές της θεωρίας αποφάσεων.

Του Στέλιου Βεϊσάκη

Στη δική μας περίπτωση αναλύσαμε τις ελληνικές αποφάσεις που είτε έχουν παρθεί είτε έχουν καθυστερήσει να παρθούν είτε θα πρέπει να παρθούν στο μέλλον. Στη συνέχεια είδαμε πως η Ελλάδα θα καθορίσει το πλαίσιο της ΑΟΖ γι αυτήν σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη και τέλος τις αλληλεπιδράσεις με το εξωτερικό περιβάλλον.

Εφόσον αναλύσαμε τις έννοιες της θεωρίας αποφάσεων, της θεωρίας παιγνίων και της ελληνικής ΑΟΖ προχωρήσαμε στα δεδομένα που καθορίζουν και τις πράξεις μας. Σχετικά, αναφέραμε ότι τα αναμενόμενα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου του Αιγαίου Πελάγους με 50% πιθανότητα, είναι περίπου 1,5 Δις βαρέλια.

Στο Ιόνιο πέλαγος εκτιμώνται 2 Δις, και 20 Δις Νότια της Κρήτης στο Λιβυκό πέλαγος και 13 Δις βαρέλια στην Λεκάνη του Ηροδότου Νοτιοανατολικά της Κρήτης. Όσον αφορά τους υδρίτες μεθανίου υπολογίζονται σε 40 Τρισεκατομμύριο m3 φυσικού αερίου. Η περιοχή της Λευκάδας και Πρέβεζας όπου Υπολογίζονται περίπου 10 Τρισεκατομμύριο m3 φυσικού αερίου. Συνεπώς έχουμε ένα σύνολο  50,0 Τρισεκατομμύρια m3 φυσικού αερίου.

Με αυτά τα δεδομένα αναφέραμε τα λάθη της ανάδειξης των αποθεμάτων αυτών, τις προτεινόμενες λύσεις αλλά και την αναγκαιότητα θέσπισης της ελληνικής ΑΟΖ. Στο πλαίσιο αυτό τονίσαμε την προσοχή που θα πρέπει να δώσουμε στο στρατηγικό ρόλο των νησιών και στις απαιτούμενες υποδομές. Ακόμα η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναδεικνύει το μέλλον της Ελλάδας στο πλαίσιο της ΑΟΖ αλλά και δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας. Στη συνέχεια, περιγράψαμε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι μέσω παγκόσμιας επισκόπησης πετρελαίων και αναφέραμε τα ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.

Στη συνέχεια αποδείξαμε με ποιο τρόπο η Ελλάδα θα κάνει οριοθετήσεις ΑΟΖ αφού βέβαια περάσει από το μονομερές και αυτονόητο στάδιο θέσπισης της που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κύπρου που παίζοντας στο ορθολογικό πλαίσιο που αναφέρουμε, χωρίς φοβίες, κατάφερε να επενδύσει στο ενεργειακό μέλλον της ΕΕ που θα παίξει και καθοριστικό ρόλο και της λύσης του κυπριακού προβλήματος.

Μετά αποδείξαμε με ποιους τρόπους η Ελλάδα θα προωθήσει τη στρατηγική ανάδειξη των κοιτασμάτων και πως αυτό το πλαίσιο συνδέεται με τους γειτονικούς παίκτες. Ακόμα, αναπτύξαμε για ποιους λόγους η ΕΕ προωθεί την ενεργειακή ενοποίηση των κρατών μελών και πως αυτό θα δημιουργεί μια ισορροπία Nash που θα ωφελήσει τόσο τους παίκτες εντός της ΕΕ όσο και εκτός αυτής. Επίσης τονίσαμε σε αυτό γιατί οι υδρίτες μεθανίου της Ελλάδας αφορούν όλο το φάσμα  της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Τέλος, συμπεραίνουμε πως η αποφασιστικότητα της Ελλάδας αλληλοεπιδρά σε συνεργασίες όπως με τη Γαλλία,  την Ιταλία, την Αυστραλία, την Αίγυπτο, την Κύπρο, το Ισραήλ και πως αυτές μπορούν να μπουν σε ένα παγκόσμιο παίγνιο που αφορά ακόμα και την Αρκτική. 

Η Ελλάδα καλείται να παίξει έναν ρόλο που προέρχεται από το παρελθόν της και αφορά όχι μόνο το δικό της μέλλον, αλλά και το μέλλον των παγκόσμιων ισορροπιών μέσω της ΕΕ, όπως αναλύεται στην εργασία αυτή.Το επίσημο στα Αγγλικά

Με τις ενότητες στα Ελληνικά
 

Σχόλια