Γιώργος Σαχίνης

Προσωπικά δεδομένα και μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου

Το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει την προσβολή των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Στην Ελλάδα μόνο το ΣτΕ την αναγνωρίζει, ενώ ο ΑΠ την κατάργησε εξαιτίας του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ, ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ αντιμετώπιση με τα ζητήματα που δημιουργεί ο σύγχρονος Μεγάλος Αδερφός [Γ.Φ]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 13ης Μαΐου 2014.

Περίληψη. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών - Οδηγία 95/46/ΕΚ -- Άρθρα 2, 4, 12 και 14 - Καθ' ύλην και εδαφικό πεδίο εφαρμογής - Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο - Επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνονται σε ιστοτόπους - Αναζήτηση, ευρετηρίαση και αποθήκευση των δεδομένων αυτών - Ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης - Εγκατάσταση επί του εδάφους κράτους μέλους - Περιεχόμενο των υποχρεώσεων του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης και των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 7 και 8».

Πηγή: gesfragoulis

Σχόλια