Γιώργος Σαχίνης

Πρωτοποριακές Έρευνες στην Κύπρο για Κοιτάσματα Τύπου Zohr

H Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία NEOS GeoSolutions αξιολόγησης του πετρελαϊκού δυναμικού μέσω γεωφυσικών διασκοπήσεων τμήματος παράκτιων αβαθών και χερσαίων περιοχών της Κύπρου.

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός

Να σημειώσουμε ότι τα παράκτια και χερσαία τμήματα που θα αξιολογηθούν - σύμφωνα με πληροφορίες μας - εντοπίζονται σε ανεξερεύνητες ερευνητικές περιοχές εκτός των προκηρυχθέντων ήδη 13 ερευνητικών κυπριακών θαλάσσιων οικοπέδων (βλ. Εικ.1).

Κύριος στόχος της NEOS Geosolutions είναι ο εντοπισμός στόχων κοιτασμάτων τύπου Zohr σύμφωνα με το νέο ερευνητικό μοντέλο της ΕΝΙ και όχι μόνο. Με πρόσφατες δημοσιεύσεις μας είχαμε εξηγήσει ότι τέτοιου είδους σημαντικοί στόχοι καρστικών ασβεστολιθικών κοιτασμάτων (reefs) εντοπίζονται παλαιογεωγραφικά σε παραλίες λιμνοθαλασσών (edge of bioclastic lagoons), βλ. Εικ.2 και Εικ.3.

 

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια της NEOS Geosolutions, η οποία θα συνεργαστεί με δύο γνωστές λιβανέζικες εταιρείες την Energy & Environment Holding (EEH) και την Petroserv αναμένεται να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την περιοχή και όχι μόνο, αφού θα έχουμε σίγουρα επεκτάσεις.

Οι εταιρείες αυτές προβλέπεται εντός εξαμήνου περίπου να καταθέσουν μια μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει:

• Τρισδιάστατη (3D) ενιαία συνθετική πετρελαιο-γεωλογική απεικόνιση των νότιων και δυτικών κυπριακών περιοχών που βρίσκονται σε αβαθή θαλάσσια ανεξερεύνητα ύδατα σε συνδυασμό με τις γειτονικές τους χερσαίες περιοχές (Εικ.1 και Εικ.2).

• Οι Εταιρείες θα σαρώσουν τις περιοχές (Εικ.1) με εναέριες βαρυτομετρικές, ηλεκτρομαγνητικές και υπερφασματικές (hyperspectral) καταγραφές.

• Τα παραπάνω αποτελέσματα των εναέριων καταγραφών θα συνδυαστούν με τα υπάρχοντα ήδη γεωλογικά, γεωφυσικά και γεωτρητικά δεδομένα της μείζονος περιοχής.

• Η αμερικανική εταιρεία μαζί με το αρμόδιο κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας προβλέπεται να πουλήσουν σε εταιρείες πετρελαίου που ενδιαφέρθηκαν ήδη για τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης.

Να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που στο μέλλον οι αβαθείς και χερσαίες αυτές περιοχές τύχουν παραχώρησης σε εταιρίες πετρελαίου προς έρευνα και παραγωγή υδρογοναθράκων, θα χρειασθεί οπωσδήποτε οι εταιρείες αυτές να διεξαγάγουν επί πλέον τόσο θαλάσσιες αβαθείς σεισμικές έρευνες (shallow water seismics) όσο και αντίστοιχες γειτονικές χερσαίες σεισμικές καταγραφές. Για τον εντοπισμό και τη σχετική χαρτογράφηση στόχων γεώτρησεων θα χρειαστεί να ενοποιηθούν ερμηνευτικά οι θαλάσσιες, οι αβαθείς θαλάσσιες αλλά και οι χερσαίες σεισμικές καταγραφές της περιοχής. Το σημαντικότερο πάντως γεγονός στην προσπάθεια εντοπισμού των νέων αυτών σημαντικών στόχων της Κυπριακής Κυβέρνησης αφορά ανάδειξη ορυκτού πλούτου σε μία περιοχή εξαιρετικά διαταραγμένη ευρισκόμενη πλησίον σημείων σύγκλισης τεκτονικών πλακών (βόρεια της Ράχης της Λαττάκιας) παρόμοιας με αυτή της Νότιας Κρήτης (βλ. Εικ.4). Ως γνωστόν στην Νότια Κρήτη (δηλαδή στη Μεσογειακή Ράχη) έχουν εντοπιστεί ήδη μελετητικά ζώνες παλαιο-λιμνοθαλασσών (βλ. Εικ.2).

Βέβαια παραμένει πάντα το ερώτημα πότε τελικά η Ελληνική Κυβέρνηση θα αφυπνιστεί και θα ενδιαφερθεί για την Νότια Κρήτη - έστω και μελετητικά - όπως το πράττει ήδη η κυπριακή πλευρά. Αν και μέσω της τριμερούς και της δυναμικής της Αιγύπτου, τα πράγματα προχωρούν αποτελεσματικά, χωρίς να το αντιληφθεί.      

Σχόλια