Γιώργος Σαχίνης

Τελευταία στην κοινωνική δικαιοσύνη η Ελλάδα

Την τελευταία θέση, μεταξύ των 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνει η Ελλάδα, σε έρευνα για το πώς εξελίσσεται η κοινωνική δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη. Μεταξύ των τελευταίων, αλλά πριν την Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Τα παιδιά και οι νέοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι της κρίσης, ενώ μεγάλη είναι η ψαλίδα μεταξύ Βορρά και Νότου, καθώς και μεταξύ νεότερων και ηλικιωμένων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο Social Justice Index, η οποία διενεργήθηκε κατ' εντολή του ιδρύματος Bertelsmann,  παρουσιάστηκαν την Τρίτη στο Γκίντερσλο της Γερμανίας.

Αναλυτικά, με βάση την έρευνα, η Γερμανία βρίσκεται στην έβδομη θέση και η Ελλάδα στην τελευταία θέση, δηλαδή την 28η. Πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Ισπανία. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σουηδία και ακολουθούν η Δανία και η Φιλανδία.

Ο πρόεδρος του ιδρύματος Αρτ ντε Γκόις, αναφερόμενος στις συνέπειες στους νέους, προειδοποίησε για την εξέλιξη: «Δεν μπορούμε να αντέξουμε μια χαμένη γενιά στην Ευρώπη, ούτε κοινωνικά ούτε οικονομικά. Η ΕΕ και τα κράτη - μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις ευκαιρίες των νέων ανθρώπων», συμπλήρωσε.

Απειλή φτώχειας

Η ψαλίδα είναι ιδιαίτερα μεγάλη μεταξύ Βορρά και Νότου καθώς και μεταξύ νεότερων και ηλικιωμένων. Σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία, ο αριθμός των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια αυξήθηκε τα προηγούμενα οκτώ χρόνια από το 6,4 σε 7,6 εκατ. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε οικογένειες, των οποίων το εισόδημα αντιστοιχεί στο 60% του μέσου εισοδήματος ή σε οικογένειες που δεν διαθέτουν κανένα εισόδημα.

Επίσης, πολλοί νέοι μεταξύ 20 και 24 χρόνων βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Από αυτούς 5,4 εκατ. ή 17,8% δεν έχουν ούτε εργασία ούτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Σε 25 κράτη - μέλη της ΕΕ ο αριθμός αυτών των νέων αυξήθηκε κατά πολύ. Μόνο στη Γερμανία και τη Σουηδία οι νέοι απέκτησαν καλύτερες προοπτικές. Οι χειρότερες προοπτικές καταγράφονται και πάλι στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

Παράλληλα, μεγαλώνει η ψαλίδα όσον αφορά τη φτώχεια ανάμεσα στους νέους και στους ηλικιωμένους. Ενώ το ποσοστό των παιδιών και των νέων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό αυξήθηκε κατά μέσο όρο από το 2007, στον πληθυσμό άνω των 65 χρόνων το ποσοστό μειώθηκε από 24,4% σε 17,8%. Οι συντάξεις μειώθηκαν λιγότερο σε σχέση με το εισόδημα των νέων.

Τέλος, η υπερχρέωση των νοικοκυριών αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην εκπαίδευση των παιδιών.

Πηγή: thepressproject.gr

Σχόλια