Γιώργος Σαχίνης

Η αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων και τα προβλήματα υγείας από την έκθεση σε οργανοφωσφορικές ουσίες και πυρεθρίνες

Οι λιπόφιλες οργανοφωσφορικές ουσίες και οι πυρεθρίνες, όπως και άλλα εντομοκτόνα που μιμούνται την αυξητική ορμόνη ή αναστέλλουν τη βιοσύνθεση πρωτεϊνών ή λιπαρών οξέων έχουν στόχο την καταπολέμηση των εντόμων με μηχανισμούς αναστολής ενζύμων. Η ενζυματική αναστολή επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία του κυττάρου και εκτός της εξόντωσης των εντόμων ή της ανάπτυξης αντοχής μπορεί να προκαλέσει σε επαγγελματίες εφαρμοστές ή στον εκτεθειμένο γενικό πληθυσμό ποικίλα προβλήματα υγείας μετά από χρόνια συστηματική έκθεση.

Περιγράφονται οι μηχανισμοί βιοχημικών μεταβολών, γονιδιακών μεταλλάξεων και οξειδωτικού stress μετά από αθροιστική ή επαναλαμβανόμενη έκθεση σε υπολειμματικές δόσεις οργανοφωσφορικών και πυρεθρινών που δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν ανίατα μέχρι και θανατηφόρα νοσήματα, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Στην περιφέρεια της Κρήτης με τις πολλές και ποικίλες καλλιέργειες γίνεται εφαρμογή μεγάλων ποσοτήτων εντομοκτόνων ακόμα και σε περιοχές που γειτνιάζουν σε μόνιμες κατοικίες.

Έχοντας τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, τη καταγραφή των χρόνιων παθήσεων σε άτομα που κατοικούν μόνιμα σε αγροτική περιοχή, χωρίς να είναι αγρότες ή χρήστες εντομοκτόνων, τα εργαστηριακά ευρήματα βιοπαρακολούθησης της έκθεσης και εκτιμώντας συμπεράσματα προσφάτων και τρεχουσών ανάλογων επιδημιολογικών μελετών, γίνεται συσχέτιση έκθεσης σε εντομοκτόνα και εκδήλωσης χρόνιων παθήσεων με επιγενετικές επιπτώσεις.

Συμπερασματικά, γίνεται σαφές ότι υπάρχει αξιόπιστος τρόπος καταγραφής της έκθεσης στα εντομοκτόνα. Τεκμηριώνεται η αιτιολογική σχέση παθήσεων και έκθεσης σε αυτά. Είναι αναγκαία η λήψη μέτρων ενημέρωσης του κοινού, τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, μείωσης της έκθεσης και της χρήσης των εντομοκτόνων. Η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων υγείας και περιβάλλοντος στον τρόπο εφαρμογής και διάθεσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών κρίνεται βασικός παράγοντας αντιμετώπισης ενός τοπικού προβλήματος Πανελλήνιου ενδιαφέροντος με παγκόσμιες διαστάσεις.

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1, ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2, ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ3 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ3

1 Παιδοχειρουργός, ΜD, εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για θέματα περιβαλλοντικής υγείας, Πλ. Ελευθερίας 45, 71201 Ηράκλειο

2 Νευρολόγος, MD, MSc in Neurosciences, Θησέως 18 Γ, 71201 Ηράκλειο

Πανεπιστημίου Κρήτης, 71003 Ηράκλειο

Email: dimitriospetrakis@hotmail.com

The indiscriminate use of pesticides and health problems from exposure to organophosphates substances and pyrethrins

Summary

Lipophilic substances organophosphates and pyrethrins, such as other insecticides mimic growth hormone or inhibit biosynthesis of proteins or fatty acids target insects by inhibiting enzymes mechanisms. The enzymatic inhibition affects the normal functioning of the cell and beyong the extermination of insects or the development of resistance can cause to professional applicators or exposed general population a

variety of health problems after years of systemic exposure.    

The mechanisms of biochemical changes, gene mutations and oxidative stress after cumulative or repeated exposure to residual doses of organophosphates and pyrethroids are described and potentially can cause incurable up deadly diseases,

especially in vulnerable population groups.     

In the region of Crete with many and variety corps, large quantities of pesticides

are used, even in areas adjacent to permanent residences.     

Having the data of the literature, the recording of chronic diseases in individuals residing in a rural area without being farmers or pesticide users, laboratory findings

biomonitoring of exposure and considering the results of recent and current similar epidemiological studies, we tried to find the correlation between the exposure to insecticides and chronic diseases with epigenetic effects.    

In conclusion, it becomes clear that there is a reliable way to record the exposure to insecticides. Substantiating the causal relationship of diseases and exposure to them. It is necessary taking measures information the public, compliance with the existing legislation, to reduce exposure and use of insecticides. The involvement of special experts of health and the environment in the manner of application and disposal of pesticides is a key factor in addressing a local problem Panhellenic interest with global dimensions.

PETRAKIS DIMITRIOS1, SPANAKIS GEORGIOS2, TZATZARAKIS  EMMANOUIL3, TSATSAKIS ARISTEIDIS3

1 Pediatric surgeon, MD, Medical Association of Heraklion spokesman for environmental health, Pl. Eleftherias 45, 71201 Heraklion

2 Neurologist, MD, MSc in Neurosciences, Theseus 18 C, 71201 Heraklion

3 Department of Forensic Toxicology and Chemistry, Medical School, University of

Crete, 71003 Heraklion

Email: dimitriospetrakis@hotmail.com

Σχόλια