Γιώργος Σαχίνης

Αναστολή πληρωμής τελών κυκλοφορία - Νίκη της Λ.Σ.Π. Ηρακλείου

Αν είμαι σωστά ενημερωμένος, αυτή η δικαστική απόφαση [όχι προσωρινή διαταγή] πρέπει να είναι η δεύτερη που εκδόθηκε στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στις αδούλωτες ψυχές της Λαϊκής Στάσης Πληρωμών Ηρακλείου για το σθένος τους.

Πηγή: gfragoulis

Σχόλια