Γιώργος Σαχίνης

Εκτός το νοσοκομείο, θέλουν και τη Μητρόπολη;

Αρχημανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης - Titos_TampakakisΤα όσα κυκλοφορούν και κουβεντιάζονται για τον διάδοχο του μακαριστού Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου, μόνο εγρήγορση, κατ" αρχήν, πρέπει να προκαλέσουν. Και αυτό γιατί κάθε πιθανή μεθόδευση για τοποθέτηση στη Μητρόπολη πρότασης προερχόμενης από Ιεράπετρα, θα πρέπει, αν ευσταθούν τα σενάρια, να συναντήσει την σφοδρή αντίδραση της κοινωνίας μας.

Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν πολύ αρνητικά την απουσία του Δημάρχου Ιεράπετρας, όταν παρόντες ήταν οι υπόλοιποι δήμαρχοι, όπως και αρκετοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης εκτός νομού.

Πρόταση υπάρχει, προέρχεται από τη Νεάπολη, πληροί όλα τα προσόντα, είναι κατά κοινή παραδοχή ικανότατος να αναλάβει τη Μητρόπολη. Είναι ο Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης, που φαίνεται να δείχνει ποια ήταν η επιθυμία του εκλιπόντος μητροπολίτη Νεκταρίου.

Βάζω το θέμα τώρα, πριν είναι αργά, πριν διαμορφωθούν μη αναστρέψιμοι συσχετισμοί, γιατί όπως φαίνεται κάποιοι δεν αρκούνται στο «Ιεραπύτνης», και επιδιώκουν την εδώ Μητρόπολη να την μετονομάσουν (ουσιαστικά) σε «Ιερα-Πέτρας». Ειδικά η κοινωνία της Νεάπολης, με τη στήριξη και των υπολοίπων αρχών και φορέων του Δήμου, πρέπει να ξεκαθαρίσουν ότι δεν θα δεχθούν μια τέτοια λύση. Οι ηγήτορες του τόπου μας, πρέπει να πάρουν άμεσα πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το ιστολόγιο δεν έχει μάθει να μασά ποτέ τα λόγια του, αλλά να παρεμβαίνει συχνά, ακόμα και αν γνωρίζει ότι μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, να είμαστε παθητικά παρατηρητές, αλλά με τη συμμετοχή μας να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της Μητρόπολης. Αλλωστε, φωνή λαού, οργή θεού.

Βιογραφικό Αρχιμανδρίτη Τίτου Ταμπακάκη:

Ο πανοσιολογιώτατος ?ρχιμανδρίτης Τίτος, κατά κόσμον ?μμανουήλ Ταμπακάκης το? Μιχαήλ, ?γεννήθη ε?ς Νεάπολιν Κρήτης τήν 10ην Α?γούστου 1976. Τήν ?γκύκλιον α?το? παιδείαν ?λαβεν ε?ς Νεάπολιν.

?ν ?τει 1991 μετέβη ε?ς ?θήνας, ?που ?φοίτησε ε?ς τήν Ριζάρειον ?κκλησιαστικήν Σχολήν. ?λοκληρώσας τάς σπουδάς ?κε?σε ε?σήχθη τό ?τος 1994, κατόπιν Πανελληνίων εξετάσεων, ε?ς τό τμ?μα τ?ς Ποιμαντικ?ς τ?ς Θεολογικ?ς Σχολ?ς το? Πανεπιστημίου ?θην?ν, ?πό τήν ?ποίαν ?πεφοίτησε τό ?τος 1998, μέ βαθμόν «λίαν καλ?ς».

Κατά τό διάστημα τ?ν θεολογικ?ν του σπουδ?ν ?κάρη Μοναχός τήν 2αν Μαρτίου 1996, ε?ς τό Παρεκκλήσιον Πάντων τ?ν Κρητ?ν ?γίων το? ?πισκοπικο? ο?κου, ?πό το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, λαβών τό ?νομα Τίτος. ?νεγράφη δέ ε?ς τήν ?εράν Μονήν ?γίου Γεωργίου Σελλινάρι.

Διάκονος ?χειροτονήθη τήν 3ην Μαρτίου 1996 ?ν τ? ?ερ? Μητροπολιτικ? Να? Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, ?πό το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου. Διετέλεσε Διάκονος α?το? ?ως τήν 30ην Μαρτίου 2002, ?πότε καί ?χειροτονήθη πρεσβύτερος ε?ς τόν α?τόν ?. Ναόν, διορισθείς προσωρινός ?φημέριος ε?ς τήν ?νορίαν Ε?αγγελιστρίας, Μοχο? Πεδιάδος.

Τήν 5ην Μαΐου το? ?τους 2002 ?χειροθετήθη ?ρχιμανδρίτης ε?ς τήν ?. Μονήν τ?ς μετανοίας α?το?.

Κατά τό ?τος 2003 μετέβη ε?ς τήν ?εράν Μητρόπολιν Γαλλίας, κατόπιν ?πιθυμίας το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. ?μμανουήλ, ?που ?πηρέτησε ?ς ?ρχιερατικός ?πίτροπος Βορείου Γαλλίας, ?ερατικός Προϊστάμενος το? ?ερο? Καθεδρικο? Ναο? ?γίου Στεφάνου Παρισίων καί ?ς Διευθυντής τ?ς Φοιτητικ?ς ?στίας τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως, ?ν Chatenay Malabry.

Κατά τήν παραμονήν του ε?ς Παρισίους παρηκολούθησεν ?πί τετραετίαν (2003-2007) Σεμινάριον ?φορ?ν τήν Φιλοσοφίαν ε?ς τήν Βυζαντινήν καί Μεταβυζαντινήν περίοδον καί τόν Πολιτισμόν τ?ν περιόδων α?τ?ν, ε?ς τήν Ecole Pratique des Hautes Etudes, το? Πανεπιστημίου τ?ς Σορβόνης, ε?ς τό τμ?μα Sciences Historiques & Philologiques.

Τό ?τος 2007 ?παν?λθεν ε?ς τήν ?εράν Μητρόπολιν Πέτρας καί Χερρονήσου καί ?διορίσθη ?εροκήρυξ α?τ?ς. Παραλλήλως διακονε? ε?ς τά Γραφε?α α?τ?ς.

Τό ?τος 2008 ?τοποθετήθη ?πόπτης τ?ν ?νορι?ν τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως.

Τό ?τος 2010, Συνοδικ? ?ποφάσει τ?ς ?ερ?ς ?παρχιακ?ς Συνόδου τ?ς ?κκλησίας Κρήτης, διωρίσθη Γραμματεύς τ?ς Συνοδικ?ς ?πιτροπ?ς ?πί το? Θρησκευτικο? Τουρισμο? τ?ς ?κκλησίας Κρήτης.

?πίσης, ?κπροσωπε? τήν ?εράν Μητρόπολιν ε?ς τήν μή Κυβερνητικήν ?ργάνωσιν μέ τήν ?πωνυμίαν «Φιλοξενία» τ?ς ?κκλησίας Κρήτης καί ε?ς τήν ?ργάνωσιν «? Ποιμαντική ε?ς τόν Χ?ρον τ?ς ?γείας» το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου.

?πό τόν Μάρτιον το? 2012 ε?ναι ?ποψήφιος διδάκτωρ το? Πανεπιστημίου ?ωαννίνων.

Πηγή: mirabelo.gr

Σχόλια