Γιώργος Σαχίνης

Δημόσια έκθεση ΕΝΙΣΑ για τη άσκηση Cyber Europe 2014

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει σήμερα τη δημόσια έκδοση της "μετά τη δράση" έκθεσης για την πανευρωπαϊκή άσκηση στον κυβερνοχώρο CyberEurope 2014 (CE2014).

Αυτή η έκθεση, η οποία έχει εγκριθεί από τα κράτη μέλη, δίνει μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση της περίπλοκης άσκησης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που διενεργήθηκε το 2014.

Κύριος στόχος της CyberEurope 2014 ήταν να εκπαιδεύσει τα κράτη μέλη ώστε να συνεργάζονται στη διάρκεια μιας κρίσης στον κυβερνοχώρο.

Η τριών φάσεων άσκηση έδωσε ευκαιρίες να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συνεργασίας και κλιμάκωσης στη διάρκεια διασυνοριακών περιστατικών στον κυβερνοχώρο, που επηρεάζουν την ασφάλεια ζωτικών υπηρεσιών και υποδομών, ενώ συγχρόνως να δοκιμαστούν οι εθνικές ικανότητες και τα έκτακτα σχέδια στα οποία συμμετέχουν οργανώσεις τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Για την πλήρη έκθεση εδω

Σχόλια