Γιώργος Σαχίνης

Γύριζε!

«Γύριζε, μ? σταθ?ς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη,

? ψεύτης ε?δωλο ε?ν? ?δ?, τ? προσκυν? ?...

πλεμπάγια, ? ?λήθεια τόπο ν? σταθ? μι? σπιθαμ? δ? θ?βρ?.

?λάργα. Μόρα τ?ς ψυχ?ς τ?ς χώρας τ? μουράγια.

?π? θαμπο?ς ντερβίσηδες κα? στέρφους μανταρίνους

κι ?π? το?ς χαλκοπράσινους ? Πολιτεία πατιέται.

Χαρ? στο?ς χασομέρηδες! Χαρ? στο?ς ?ρλεκίνους!

***

Σκλάβος ξανάσκυψε ? ρωμι?ς κα? δασκαλοκρατιέται.

Δ?ν ?χεις, ?λυμπε, θεούς, μηδ? λεβέντες ? ?σσα,

ραγιάδες ?χεις, μάννα γ?, σκυφτο?ς γι? τ? χαράτσι,

κούφιοι κα? ?κνο? καταφρονο?ν τ? θεία τραχιά σου γλώσσα,

τ?ν Ε?ρωπαίων περιγελ? κα? τ?ν ?ρχαίων παλιάτσοι.

***

Βασιλική Αλεξάκη-Χρονάκη

Κα? δημοκόποι Κλέωνες κα? λογοκόποι Ζωίλοι,

κα? Μαμμων?δες βάρβαροι, κα? χα?νοι λεβαντίνοι.

λύκοι, ? κοπάδια, ο? πιστικο? κα? ψωριασμένοι ο? σκύλοι

κι ο? χαροκόποι ?διάντροποι κα? πόρνη ? Ρωμιοσύνη!»

Κων/ νος Παλαμάς

Σχόλια