Γιώργος Σαχίνης

Ορυκτοί πόροι και σύγχρονη προσφυγιά

Το Φεβρουάριο του 2014 έγινε μία προσπάθεια περιγραφής των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα μετά από τρεις δεκαετίες περίπου. Η περιγραφή αυτή εστίασε περισσότερο στην προμήθεια και ζήτηση για σπάνιες γαίες και στοχοποίησε κυρίως σε δύο δείκτες: τον παγκόσμιο πληθυσμό και το παγκόσμιο ΑΕΠ στο έτος 2050.

Του Σωτήρη Καμενόπουλου *

Η συγκεκριμένη προσπάθεια εδώ: http://energypress.gr/news/oi-spanies-gaies-kai-o-kosmos-2050. Η συγκεκριμένη προσπάθεια κατέληξε σε ένα συμπέρασμα: «...η ανθρωπότητα οδεύοντας προς το 2050 βρίσκεται σήμερα μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι...».

Σε μελέτη που πραγματοποίησε πρόσφατα το World Economic Forum σχετική με το μέλλον της εξορυκτικής βιομηχανίας αναγνωρίζονται παρόμοιες προκλήσεις με αυτές που κατά καιρούς περιγράφουμε στα άρθρα μας. Προκλήσεις οι οποίες πρέπει να βρουν χειροπιαστές απαντήσεις.

Ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις είναι οι εξής:

- Η αναζήτηση νέων οικονομικά ωφέλημων κοιτασμάτων ώστε να ικανοποιηθεί η ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.

- Η απομείωση της ποιότητας των κοιτασμάτων/μεταλλευμάτων.

- Η παρουσία αυτών των κοιτασμάτων σε γεωγραφικές περιοχές μη φιλικές προς εξόρυξη (πχ. σε περιοχές οι οποίες ελέγχονται από ολιγαρχικές ελίτ).

- Η ολοένα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος με παράλληλη αυξανόμενη απαίτηση των ίδιων πολιτών για προϊόντα τα οποία απαιτούν ορυκτά (πχ. ηλεκτρονικά  gadgets).

- Η ανάγκη για παγκόσμια εναρμόνιση κανονισμών/νομοθεσιών ώστε να μειωθεί η παγκόσμια γραφειοκρατία.

- Η αύξηση των παγκόσμιων συγκρούσων με διακύβευμα τις πλουτοπαραγωγικές πηγές (resource wars). Αυτό σχετίζεται ξεκάθαρα με τη γεωπολιτική των ορυκτών πόρων.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα προκλητικό κοκταίηλ με αρκετές έμμεσες παγκόσμιες συνέπειες. Μία από αυτές τις συνέπειες δυστυχώς τη βλέπουμε καθημερινά σχεδόν στα παράλια του Αιγαίου.

Ας μην τρέφουμε αυταπάτες: όσο αυξάνει πιεστικά η παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα τα οποία στηρίζονται στη χρήση ορυκτών, και όσο δεν αντιμετωπίζονται οι παραπάνω προκλήσεις, τόσο θα αυξάνονται οι πρόσφυγες παγκοσμίως. Αυτή είναι η γεννεσιουργός αιτία (causal factor) της σύγχρονης προσφυγιάς. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτρονικό gadget ας το θυμόμαστε.

Ας μην εθελοτυφλούμε: η χωρίς παρεμπόδιση παγκόσμια αξιοποίηση των ορυκτών πόρων με όρους ελευθερίας, δημοκρατίας και διαφάνειας θα συνέβαλλε στην επίλυση πολλών παγκόσμιων συγκρούσεων/διαφορών...

* Σωτήρης Ν. Καμενόπουλος, είναι διπλ. μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης (M.Eng.), υποψήφιος διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Σχόλια