Γιώργος Σαχίνης

Ο εκλογικός χάρτης στην Περιφέρεια Κρήτης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες στην Περιφέρεια Κρήτης, και στις κατά τόπους 4 Περιφερειακές Ενότητες για τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Ο συνολικός αριθμός του εκλογικού σώματος στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 530.287 εκλογείς.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των εκλογικών τμημάτων είναι 1149, οι εκλογείς του άρθρου 27 (στρατιωτικοί κ.λπ.) 3.125, οι ετεροδημότες που ψηφίζουν στην Κρήτη είναι 1186 άτομα, ενώ οι ετεροδημότες εκλογείς Περιφέρειας που ψηφίζουν εκτός Κρήτης 6.960.

Αναλυτικά ο εκλογικός χάρτης της Κρήτης έχει ως εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.149

Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

250929

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27

817

ΣΥΝΟΛΟ

251746

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

494

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

488

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΟ             Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

2 ΑΜΙΓΗ + 1 ΜΕΙΚΤΟ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2007

Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

68.020

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27

339

ΣΥΝΟΛΟ

68359

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

162

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ  ΣΤΟ ΝΟΜΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

116

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΟ             Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1 ΜΕΙΚΤΟ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1240

Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

70696

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27

329    

ΣΥΝΟΛΟ

71025

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

195

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ  ΣΤΟ ΝΟΜΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

191   

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΟ             Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1 ΑΜΙΓΕΣ + 1 ΜΕΙΚΤΟ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1656

Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

140642

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27

1640

ΣΥΝΟΛΟ

142282

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

298

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

391      

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΟ  Ν. ΧΑΝΙΩΝ           

2

 1 ΑΜΙΓΕΣ + 1 ΜΕΙΚΤΟ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2057

Σύνολο βασικών εκλογέων στην Περιφέρεια Κρήτης       530287

Σχόλια