Γιώργος Σαχίνης

Καταγγελίες-κόλαφος για τον γ.γ. Έρευνας-Τεχνολογίας

Ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Θωμάς Μαλούτας, με επιστολή του, απαντά στα πρόσφατα δημοσιεύματα της "Νέας Κρήτης" για την έρευνα.

Η απάντηση του γ.γ. Έρευνας και Τεχνολογίας

Στο κείμενο της επιστολής αναφέρονται τα εξής: «Κύριε διευθυντά, σε πρόσφατα φύλλα σας (31/08/2015, 02/09/2015) δημοσιεύσατε τα κείμενα ("Υπουργείο Παιδείας: Δεν εφαρμόζουν ψηφισμένους νόμους" και "Φέουδα και πολυθεσίτες διευθυντές δυσκολεύουν την Έρευνα"), που αφορούν το χώρο της έρευνας και υπογράφονται από το συντάκτη σας Γιώργο Σαχίνη. Στα κείμενα αυτά περιέχονται κυρίως μη τεκμηριωμένες και εμπαθώς διατυπωμένες απόψεις, αλλά παρέχονται και πληροφορίες που είναι τουλάχιστον ανακριβείς. Οι πρώτες είναι δικαίωμα του συντάκτη σας και δε νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο γόνιμου διαλόγου. Για τις ανακρίβειες, όμως, σας επισημαίνω τα ακόλουθα:

Για την υπόθεση της κρίσης των κατόχων διδακτορικού που απασχολούνται σε Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς Φορείς έχω ήδη απαντήσει στην εφημερίδα "ΑΥΓΗ" (20/8/2015), όπου είχε πρωτοεμφανιστεί το σχετικό θέμα. Με λίγα λόγια επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται για τακτική διαδικασία κρίσης, αλλά για μια ευνοϊκή ρύθμιση που αφορά ομάδα ήδη απασχολουμένων στους φορείς αυτούς. Στην ομάδα αυτή δίνεται η δυνατότητα να ενταχθεί με κλειστές προσωποπαγείς διαδικασίες σε θέσεις ερευνητών, οι οποίες, υπό κανονικές συνθήκες, καταλαμβάνονται μετά από ανοικτή προκήρυξη, όπως και οι θέσεις μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια. Συνεπώς, η σχετική διάταξη του Ν. 4310/2014 δημιουργεί σημαντικά ευκολότερη πρόσβαση στις ερευνητικές θέσεις, κάτι προβληματικό τόσο για την έξωθεν καλή μαρτυρία των ίδιων των κρινομένων, όσο και απέναντι στο επιστημονικό δυναμικό που βρίσκεται εκτός Ερευνητικών Κέντρων, για το οποίο δεν έχουν υπάρξει δυνατότητες πρόσβασης σε τέτοιες θέσεις εδώ και πολλά χρόνια.

Παράλληλα, οι τεχνικές αδυναμίες της σχετικής διάταξης του Ν. 4310/2014 προκύπτουν σαφώς από τις ερωτήσεις των Ερευνητικών Κέντρων όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής της (στη διάθεση της εφημερίδας σας), ενώ και η αποδοχή της ουσίας της δεν υπήρξε πάνδημη, όπως προκύπτει και από σχετικές ενστάσεις (βλ. εκείνη του Δ.Σ. του Συλλόγου Ερευνητών του ΙΤΕ (20/1/2015/Aρ. Πρωτ.: 02/2015).

Η σχετική διάταξη του Ν. 4310/2014 δεν έχει ανασταλεί λόγω του δικού μου εγγράφου που επισήμανε τα ζητήματα αυτά, αλλά λόγω των εγγενών προβλημάτων της, τα οποία αποτέλεσαν και το βασικό λόγο που οι διοικήσεις των φορέων δίστασαν να προβούν σε κρίσεις: θα έπρεπε στην πραγματικότητα να επινοήσουν μεγάλο τμήμα της διαδικασίας κατά τρόπο ποικίλο από φορέα σε φορέα.

Με δεδομένες τις νομικές ατέλειες της σχετικής διάταξης του Ν. 4310/2014 και θέλοντας να μην ανατραπεί πλήρως η ευεργετική πρόβλεψη για το εν λόγω προσωπικό, επειδή πρόκειται πράγματι για ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων, επιλογή του αρμόδιου τομέα του υπουργείου και της ΓΓΕΤ υπήρξε η αναδιατύπωσή της με αποφυγή των αμφισημιών και με διασφάλιση των κριτηρίων αξιοκρατίας. Η αναδιατυπωμένη διάταξη βρίσκεται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΠΑΙΘ, το οποίο ελπίζω ότι σύντομα μετά τις εκλογές θα ψηφιστεί από τη Βουλή, ώστε να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα με αποφυγή προχειροτήτων και με δεοντολογικά ορθό τρόπο.

Ανακριβής είναι και η αναφορά του δημοσιεύματός σας περί εσπευσμένης ανασυγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ερευνητικών φορέων. Το νέο (και θετικό) στοιχείο που έφερε ο Ν. 4310/2014 ως προς αυτό ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων όλων των κατηγοριών προσωπικού (Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων,  Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού και Διοικητικού τακτικού προσωπικού) στα Διοικητικά Συμβούλια. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του συντάκτη σας περί "ταχείας ολοκλήρωσης" με ύποπτους στόχους των σχετικών διαδικασιών, αυτές σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

Ανακριβή είναι και όσα διατυπώνονται περί ισοβιότητας διευθυντών και περί φεουδαρχίας ηλικιωμένων ερευνητών. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις διευθυντών που έκαναν περισσότερες από δύο θητείες στην ίδια θέση, ενώ στο προς ψήφιση Ν/Σ αυτές περιορίζονται αυστηρά σε δύο. Επίσης, το ηλικιακό όριο για υποψήφιους διευθυντές Κέντρων και Ινστιτούτων ορίζεται στα 63 έτη κατά την προκήρυξη, κάτι που δεν έχει αλλάξει από το 1985. Εάν υπήρξαν διευθυντές που μακροημέρευσαν πέραν του δέοντος, αυτό οφείλεται στη μη ενεργοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασής τους μετά τη λήξη της θητείας τους, κάτι για το οποίο μπορείτε να ανατρέξετε σε όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν και να διαπιστώσετε αν και ποιοι βαρύνονται με τη σχετική ευθύνη.

Επίσης, δεν υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις για ηλικιωμένους ερευνητές. Το 67ο έτος που ορίζεται ως έτος συνταξιοδότησης των ερευνητών ευθυγραμμίζεται με ό,τι ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, ενώ πλέον αποτελεί και έτος συνταξιοδότησης για το μεγαλύτερο μέρος των απασχολουμένων. Ας σημειωθεί ενδεικτικά ότι στην Ισπανία το αντίστοιχο όριο είναι στο 70ό έτος, ενώ στις ΗΠΑ ηλικιακό όριο δεν υφίσταται. Αν υπάρχει πρόβλημα γήρανσης στα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήμια, αυτό δεν έχει προκύψει από ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ηλικιωμένους, αλλά από την πλήρη αναστολή νέων προσλήψεων από το 2010, κάτι που φαντάζομαι ότι ακόμη και ο συντάκτης σας δεν μπορεί να χρεώσει στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.

Τέλος, ως προς τους διορισμούς διευθυντών για πενταετία (όπως προβλεπόταν στο Ν. 1514/1985, αντί τετραετίας που προβλέπει ο Ν. 4310/2014) οι τεχνικές και πάλι ατέλειες του Ν. 4310 (απουσία μεταβατικών διατάξεων) δημιούργησαν πρόβλημα όσον αφορά τις θέσεις που είχαν ήδη προκηρυχθεί πριν από την ψήφισή του. Η § 3 του Ν. 4327/2015 "Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ: Α' 50) θεράπευσε το πρόβλημα, προβλέποντας ότι "οι προκηρύξεις για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων, Διευθυντών Κεντρικής Διεύθυνσης και Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων, που εκδόθηκαν έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4310/2014, είναι νόμιμες και η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 1514/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει". Η θέση διευθυντή/τριας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι μία από αυτές, αφού προκηρύχθηκε με την 8426/25.7.2014 απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αυτά για την αποκατάσταση της πραγματικότητας. Ελπίζω στο μέλλον ο συντάκτης σας να είναι προσεκτικότερος ώστε να μην ξοδεύουμε χρόνο για να απαντούμε σε ανύπαρκτα θέματα και ανακρίβειες χωρίς ουσία. Η έρευνα είναι ένας ευαίσθητος και περίπλοκος τομέας. Η ενασχόληση με αυτήν, ακόμη και όταν βασικό κίνητρο είναι η αντιπολιτευτική διάθεση, απαιτεί μεγαλύτερη σοβαρότητα.

Θωμάς Μαλούτας,

ΓΓΕΤ».

H απάντησή μας στις αιτιάσεις του γ.γ. Έρευνας και Τεχνολογίας

Ο γενικός γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Μαλούτας στην επιστολή του μας εγκαλεί για μη τεκμηριωμένες, μονόπλευρα διατυπωμένες απόψεις και για ανακρίβειες. Ας απαντήσουμε, λοιπόν, σημείο προς σημείο, σε ό,τι εγκαλούμαστε και ας προσφέρουμε επιπλέον επιχειρήματα για τους προσωπικούς χειρισμούς που τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα:

1. Καταρχάς, ο κ. Μαλούτας αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας "ΑΥΓΗ", που παρουσίασε, όπως λέει, πρώτη το θέμα της ομηρίας εργαζομένων ΙΔΑΧ σε όλα σχεδόν τα ερευνητικά κέντρα, στην οποία αναφέρουν την αλά καρτ εφαρμογή του νόμου για την έρευνα. Επομένως, με το "καλημέρα" ο κύριος Μαλούτας είναι ανακριβής, όταν αναφέρει ότι το θέμα πρωτοεμφανίστηκε στο δημοσίευμα μίας εφημερίδας, καθώς αυτό πρωτοεμφανίστηκε με την επιστολή των εργαζομένων. Εκτός εάν η επιστολή των εργαζομένων δε χρήζει για τον κ. Μαλούτα απάντησης, παρά μόνο οι δημοσιογράφοι που την ανέδειξαν.

2. Η κριτική μας πηγάζει από επιστολή που στάλθηκε στις 21-5-2015 από τη ΓΓΕΤ στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτο" και φέρει τη δική του υπογραφή. Σε αυτήν αναφέρεται ότι «οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θα πρέπει να ανασταλούν». Σε αυτό λοιπόν το σημείο ο κ. Μαλούτας "συλλαμβάνεται" ψευδόμενος, αναφέροντας ότι «η σχετική διάταξη του Ν. 4310/2014 δεν έχει ανασταλεί λόγω του δικού μου εγγράφου που επισήμανε τα ζητήματα αυτά».

3. Ο κύριος Μαλούτας κάνει λόγο για «δεδομένες νομικές ατέλειες» μίας διάταξης νόμου, λες και ζει στην Ελβετία, περνώντας μάλιστα εντέχνως το μήνυμα ότι υπάρχουν και χειρότερα, «θέλοντας να μην ανατραπεί πλήρως η ευεργετική πρόβλεψη για το εν λόγω προσωπικό», δηλαδή στη λαϊκή "καθίστε καλά διότι θα την καταργήσουμε". Αναρωτιόμαστε εάν αυτό είναι το πρόσωπο της "πρώτη φορά αριστεράς" όλου του υπουργείου Παιδείας και της απερχόμενης κυβέρνησης, ή εάν ο ΓΓΕΤ δρα αυτόνομα. Ταυτόχρονα, όμως, ο κύριος Μαλούτας προβαίνει και σε θεσμικό ατόπημα όντας μέλος υπηρεσιακής κυβέρνησης. Κάνει λόγο για «διασφάλιση των κριτηρίων αξιοκρατίας» με μελλοντική αναδιατυπωμένη διάταξη που θα ψηφιστεί από τη Βουλή, ώστε να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα με αποφυγή προχειροτήτων και με δεοντολογικά ορθό τρόπο. Δηλαδή προεξοφλεί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ψήφιση τροπολογίας από τη Βουλή και όλα ανώδυνα και ήσυχα; Καθώς ο κ. Μαλούτας φαίνεται να στερείται και πολιτικής εμπειρίας, να του θυμίσουμε ότι η πρακτική εφαρμοστικότητας της νομοθεσίας είναι ευθύνη της διοίκησης και εν προκειμένω της ΓΓΕΤ που προΐσταται, ενώ και άλλοι Νόμοι για την Παιδεία έχουν ανασταλεί με νομοθετική διαδικασία και όχι με υπηρεσιακές επιστολές. Δε γνωρίζουμε εάν η τήρηση της νομιμότητας που καυτηριάστηκε στο δημοσίευμα προσμετράται από τον ίδιο ως εμπάθεια, σε κάθε όμως περίπτωση για εμάς θεμελιακός ρόλος της δημοσιογραφίας είναι ο ανηλεής έλεγχος κάθε μορφής εξουσίας, και εν προκειμένω όταν αυτός παραβιάζει κάθε νομιμοποιητική βάση.

4. Ο κ. Μαλούτας φαίνεται να μην έχει συναίσθηση ούτε του θεσμικού του ρόλου, καθώς δείχνει να μην έχει γνώση του τρόπου λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύει. Δεν τον βοήθησε, φαίνεται, η θητεία του ως συντονιστή της Συνόδου των Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων. Αναφέρει ότι οι διοικήσεις των φορέων «δίστασαν να προβούν σε κρίσεις» και ότι «θα έπρεπε στην πραγματικότητα να επινοήσουν μεγάλο τμήμα της διαδικασίας κατά τρόπο ποικίλο από φορέα σε φορέα». Μάλλον δε γνωρίζει ότι αποτελεί πάγιο κανόνα το πλήθος νομοθετημάτων να χρήζει επεξηγήσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και διευκρινίσεων, με αρμοδιότητα Γενικών Γραμματειών, Διευθύνσεων και άλλων τμημάτων της διοίκησης. Επίσης, ας μας ενημερώσει και εμάς ποιος ελέγχει τη νομιμότητα στα ερευνητικά κέντρα. Φυσικά, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι απαιτούσε η εφαρμογή της συγκεκριμένη διάταξης, ούτε αναφερθήκαμε σε αυτό στο δημοσίευμά μας. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι ως ΓΓΕΤ όφειλε θεσμικά να δημιουργήσει τις διαδικασίες που απαιτούσε ο Νόμος και μάλιστα για εργασιακό θέμα και όχι να επιλέξει τη φυγή προς τα εμπρός, ενόσω μάλιστα άλλες διατάξεις του Νόμου εφαρμόστηκαν κανονικότατα. Εκτός εάν θεωρεί ότι το κάθε ερευνητικό κέντρο θα πρέπει να αφεθεί μόνο του να ορίσει προκάτ διαδικασίες, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των συστημάτων που τα διοικούν. Μιας μάλιστα που είναι και του opengov, μια ωραία πρωτοβουλία που του προτείνουμε για όσο διάστημα παραμένει ΓΓΕΤ είναι να αναρτήσει όλες τις «υπό κανονικές συνθήκες» διαδικασίες κρίσεων ερευνητών όλα τα χρόνια λειτουργίας τους, καθότι "ανοικτές" διαδικασίες.

5. Αναρωτιόμαστε το εάν ο κ. Μαλούτας έχει την κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ στις ενέργειές του σε αυτό το θέμα. Αυτό διότι δεν είναι μόνο πολιτικά έκθετος, καθώς διέταξε αναστολή διάταξης Νόμου, είναι επίσης έκθετος διότι στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αναφέρει «τεχνικές αδυναμίες» που «προκύπτουν σαφώς από τις ερωτήσεις των Ερευνητικών Κέντρων όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής της». Στο ίδιο επιχείρημα που αναφέρει στην "ΑΥΓΗ" δε χρειάζεται καν να απαντήσουμε εμείς ως "Ν.Κ.". Παραθέτουμε την ανακοίνωση του πολιτικού, τον οποίο διαδέχτηκε στη ΓΓΕΤ, του πρώην γενικού γραμματέα Χ. Βασιλάκου, ο οποίος τον εκθέτει ανεπανόρθωτα και σε χρόνο πρωτύτερο των δημοσιευμάτων της "Ν.Κ.".

Ο ίδιος ο κ. Βασιλάκος - στον οποίο η "Νέα Κρήτη" ήταν ιδιαιτέρως καυστική για το θέμα των θητειών των αιώνιων διευθυντών και για να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι εντέλει προς τιμήν του επιδιόρθωσε, ίσως ακούγοντας και τη "Ν.Κ." - αναφέρει ότι «είναι όντως προκλητικό και παράνομο το γεγονός της επιλεκτικής (a la carte) εφαρμογής του Ν. 4310/2014». Επίσης, ότι ο κ. Μαλούτας ψεύδεται αναφορικά με το "μεγάλο αριθμό επιστολών και ερωτημάτων". Μάλιστα, επισημαίνει ότι η ΓΓΕΤ επέλεξε πολιτικά τη μη έκδοση περαιτέρω απαραίτητων διευκρινιστικών εγκυκλίων, ενώ προτίμησε να εφαρμοστούν άλλες διατάξεις. Πολιτικά αυτό αποτελεί ύβρη προς μία κυβέρνηση που υποτίθεται ότι έχει "ευαισθησία" και παλεύει ιδεολογικά για καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Η συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ παραδόξως κατόρθωσε να ψηφίσει νόμο υπέρ των εργαζομένων και ενάντια των "φεουδαρχών" των ερευνητικών κέντρων. Η "πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση" ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με τους ΑΝ.ΕΛ., στο πρόσωπο του ΓΓΕΤ έχει όμως άλλη άποψη;

Αυτά τα πέντε σημεία για το θέμα των εγκλωβισμένων ερευνητών που το αντιμετωπίζει με περίσσεια "αριστερή ευαισθησία"... Έχουμε διώξει 200.000 νέους επιστήμονες, δεν έχουμε μάλλον πρόβλημα να ξαποστείλουμε και όσους ακόμα το παλεύουν να μείνουν.

Ας έρθουμε όμως και στις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες επεξηγήσεις του ΓΓΕΤ, που μαγικά προσπαθούν να μεταβάλουν το μαύρο σε άσπρο. Συστήνουμε στον κ. Μαλούτα να διαβάζει καλύτερα τα δημοσιεύματα της "Νέας Κρήτης" διότι η αποσπασματική ή διαπρισματική ανάγνωση τον εκθέτει. Στις 31/8 στη "Νέα Κρήτη" δεν έγινε λόγος για ταχεία ανασυγκρότηση των Δ.Σ., αλλά το ότι για την εφαρμογή της τροποποιήθηκαν εσωτερικοί κανονισμοί, δημιουργήθηκαν διαδικασίες, διενεργήθηκαν εκλογές, ψηφίστηκαν αντιπρόσωποι και διορίστηκαν μέλη στα περισσότερα ερευνητικά κέντρα σε χρονικό διάστημα 8 μηνών και εν μέσω 2 εκλογών. Αυτό ως εξέλιξη καθιστά την ταχύτητα λήψης αποφάσεων εφάμιλλη εκείνης του ήχου. Εάν αυτό θεωρείται από τον κ. Μαλούτα ανακρίβεια περί "ταχύτατων" διαδικασιών, τότε ευχόμαστε να είμαστε σε θέση ως "Νέα Κρήτη" να αναδεικνύουμε κάθε είδους "ανακρίβειες" στη δημόσια διοίκηση, μπας και λυθεί το φλέγον πρόβλημα της γραφειοκρατίας.

Για τον ισχυρισμό ότι είναι ανακριβή τα όσα διατυπώνονται περί "ισοβιότητας διευθυντών και περί φεουδαρχίας", και ο νυν ΓΓΕΤ έχει θεσμική ευθύνη την οποία προσπαθεί να αποποιηθεί. Συγκεκριμένα επιλέγει να αναφέρει το ότι ο Νόμος 4310 επιτρέπει αυστηρά 2 θητείες (δεν αναφέρει όμως πόσα χρόνια θα διαρκέσει αυτή η ρημάδα η δεύτερη), και ότι ευθύνονται άλλοι για την «μακροημέρευση υπέρ του δεόντως» κάποιων διευθυντών. Ο κ. Μαλούτας συλλαμβάνεται εδώ να φάσκει και να αντιφάσκει με αυτήν του την αναφορά. Υπάρχουν τελικά "αιώνιοι" που φταίνε οι προηγούμενοι, ή η "Νέα Κρήτη" λέει ανακρίβειες; Όσο ψάχνει τη λύση στο λαβύρινθο που δημιούργησε, να τον ενημερώσουμε ότι διορίστηκε στις 28-4-15 και εάν του έφταιγαν οι προηγούμενοι ας έβγαινε δημοσίως να τους καταγγείλει πολιτικά. Πέραν αυτού, ο νυν ΓΓΕΤ ελέγχεται για το γεγονός ότι, ενόσω ο ίδιος έχει την απόλυτη θεσμική ευθύνη, δεν προχώρησε στις προκηρύξεις των θέσεων των "μακροημερεύοντων". Και μιας και αναφέρει διατάξεις του Νόμου, ας διαβάσει προσεκτικά το άρθρο 16 παράγραφο 8 του Νόμου 4310, όπου η ΓΓΕΤ που προΐσταται είναι εκ του Νόμου υπεύθυνη για την προκήρυξη θέσεων διευθυντών. Άλλη μία "ανακρίβεια" της "Νέα Κρήτη" καταρρίπτεται.

Είναι καλό που ο κύριος Μαλούτας κόπτεται για τους ηλικιωμένους ερευνητές των κέντρων, αναφέροντας μάλιστα και επιχειρήματα για το ότι μπορούν να είναι ενεργοί μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό τον συγκίνησε, ενώ εκείνο των νέων ερευνητών όχι. Στην τελική, καθένας έχει το δικαίωμα να επενδύει πολιτικά όπου επιθυμεί.

Αφήσαμε τελευταία την αναφορά για τις θητείες και τις «τεχνικές και πάλι ατέλειες του Ν. 4310». Και εδώ ο ΓΓΕΤ φαίνεται να μην έχει διαβάσει καλά το Νόμο, ο οποίος σε απλή δημοτική αναγράφει ότι «ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευθυντές των ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.». Καλή ανάγνωση!

Αυτά τα λίγα για την αποκατάσταση της πραγματικότητας όπως τη βιώνουν οι σκληρά εργαζόμενοι ερευνητές στα ερευνητικά κέντρα-γαλέρες. Και εάν όντως ενδιαφέρεται ο ΓΓΕΤ για το μέλλον τους, ας το πράξει και ας αφήσει στην άκρη τις σκοπιμότητες. Ελπίζουμε μάλιστα στο άμεσο μέλλον ο ΓΓΕΤ να ξοδέψει κάποιον από τον πολύτιμο χρόνο του προκηρύσσοντας καμία θέση κανενός ημέτερου (ή μη) ισόβιου διευθυντή ερευνητικού κέντρου, παρά να προπαγανδίζει την "πρώτη φορά ..." και στην έρευνα. Θα μπορούσε μάλιστα να ξεκινήσει από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για το οποίο έχουμε μεγάλη περηφάνια και ενδιαφέρον εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό αφήστε, κύριε Μαλούτα, κατά μέρος την επικοινωνιολογία και ασχοληθείτε με την τήρηση της νομιμότητας εντός των ερευνητικών κέντρων. Και στην τελική ανάλυση, μιας που γνωρίζουμε με στοιχεία τον εργασιακό μεσαίωνα, τις γαλέρες και την τρομοκρατία που ασκείται εντός των τοίχων των κέντρων, θέματα που φαίνεται να έχετε "μαύρα μεσάνυχτα", να ξέρετε ότι για τους μη διαπλεκόμενους εργαζομένους στην Έρευνα, ανεξάρτητα των πολιτικών τους πεποιθήσεων, μία "δεύτερη φορά..." στην Έρευνα με τις "επιδόσεις" της πρώτης θα ισοδυναμούσε με το μεγαλύτερό τους εφιάλτη. Φροντίστε λοιπόν να αλλάξετε τροπάριο.

Σχόλια