Γιώργος Σαχίνης

Δυσκολίες και πρωτοβουλίες

Οι δυσκολίες είναι σίγουρες, όχι όμως οι πρωτοβουλίες. Κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για λόγους πολιτικούς εμφανίζουμε τις συμφωνίες με εκπλήξεις στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουμε με γρήγορο και έντονο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι οι δυσκολίες είναι σταθερές κι έχουν την έννοια της συνέχειας, όταν δεν τις έχουμε ξεπεράσει.

Του Νίκου Λυγερού

Πιο ξεκάθαρα αυτά που έχουν συμφωνηθεί έχουν επιπτώσεις και αυτά που δεν έχουν λυθεί δημιουργούν κι άλλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε στον κόσμο ότι όλα διαπραγματεύονται από την αρχή. Έχει νόημα ως παραπληροφόρηση για την πολιτική, αλλά δεν βοηθάει τη διπλωματία και παρενοχλεί τη στρατηγική.

Τα προβλήματα που έχουμε είναι πλέον πραγματικά και οι ευφημισμοί δεν αλλάζουν τίποτα. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να προχωρήσουν αποτελεσματικά και πραγματικά. Δεν είναι ανάγκη να ακούμε πια δηλώσεις που διαψεύδονται στη συνέχεια, γιατί ξέρουμε ήδη ποιοι μας οδήγησαν. Τώρα χρειαζόμαστε μια στρατηγική συγκρότηση και όχι λέγειν.

Κι όσον αφορά στο λεξιλόγιο και την επιλογή του, βλέπουμε τελικά ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αλλαγή, αλλά μετά επανερχόμαστε σε δυσκολίες που θεωρούσαμε ξεπερασμένες. Η αλήθεια είναι πιο ανθεκτική από τα ψευδή λόγια και πάνω σ' αυτή πρέπει να βασιστούμε για να πάρουμε στρατηγικές πρωτοβουλίες κι όχι μόνο οικονομικές.

Σχόλια