Γιώργος Σαχίνης

Το πεδίο δράσης του δημοψηφίσματος

Το πεδίο δράσης του δημοψηφίσματος δεν είναι στατικό. Αντιθέτως εμπεριέχει μία δυναμική που προκαλεί όχι μόνο αντιδράσεις, αλλά και αναδράσεις. Η σταθερότητά του προέρχεται από την επιλογή της επιλογής κι όχι την ίδια την επιλογή που μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το τι έχουμε πετύχει στη διαπραγμάτευση.

Του Νίκου Λυγερού

Δεν λειτουργεί καταληκτικά αλλά καταλυτικά, διότι δημιουργεί ένα σημείο τριβής αρχικά αλλά στην συνέχεια ένα πόλο έλξης στη δυναμική των διαπραγματεύσεων, αφού έγινε σημείο αναφοράς και για τους μεν και για τους δε. Έτσι όσοι βιάζονται κάνουν λάθος γιατί το δημοψήφισμα έχει ενταχθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων κι όχι στο τέλος τους με την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία.

Ουσιαστικά έχει ήδη αλλάξει ως οντότητα, αφού ακολουθεί μια τελεολογία που δρα από έξω κι όχι από τη διατύπωσή του. Ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αποτελεί ένα θεσμικό εργαλείο, δεν αντιλαμβάνονται ότι στην πραγματικότητα είναι αποκλειστικά ένα όργανο της στρατηγικής. Δηλώνει μια συμπεριφορά, αλλά δεν αποκαλύπτει το περιεχόμενο της σκέψης του, αφού ανήκει στην στρατηγική.

Γι' αυτό το λόγο ενεργοποιείται το Eurogroup, αφού υπάρχουν νέες προτάσεις που επιτρέπουν ανατροπές και στην επιλογή και στην διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Συνεχίζουμε λοιπόν.

Σχόλια