Γιώργος Σαχίνης

Η επίσημη μετάφραση και η δύναμη της γνώσης

Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε ορθολογικά τα δεδομένα που μας απασχολούν είναι να έχουμε γνώση του λεκτικού του τελευταίου σταδίου της διαπραγμάτευσης.

Του Νίκου Λυγερού

Έτσι, έχοντας την επίσημη μετάφραση του υπουργείου Εξωτερικών που παραθέτουμε πιο κάτω, αλλά και το γνήσιο κείμενο, μπορούμε να αξιολογήσουμε όχι μόνο τις δέκα προτάσεις, αλλά και τις εκτιμήσεις με τα τρία σενάρια που υπολογίζονται με την προϋπόθεση, βέβαια, της ευνοϊκής χρηματοδότησης.

Με την ανάλυση των δεδομένων μπορούμε, πρώτον, να αναδείξουμε τα σημεία που διαμορφώθηκαν για να ενσωματώσουν τις ελληνικές προτάσεις και αιτήματα έως την απόκτηση της επίσημης άποψης με όλα τα ελληνικά σημεία που έχουμε προωθήσει και που έχουν είτε γίνει αποδεκτά, είτε απορρίφθηκαν.

Αυτή η εξέταση του πλαισίου θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να παίξει ένα ρόλο στα δεδομένα που διαμορφώνονται καθημερινώς. Και αυτή η γνώση επιτρέπει να ερμηνέψουμε ορθολογικά και στρατηγικά το ίδιο το κείμενο του δημοψηφίσματος, που δίχως αυτήν την επεξήγηση παραμένει εντελώς θολό.

Η ανάγνωση και η ανάλυση επιτρέπει την ανάπτυξη ενός στρατηγικού νοητικού σχήματος που ενεργοποιείται μέσω της νοημοσύνης μας δίχως παρεμβολές.

Σχόλια