Γιώργος Σαχίνης

Η πρωτοβουλία των Δελφών

Μια διήμερη διεθνής συνάντηση για την ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση, τις εναλλακτικές στον "ευρωφιλελευθερισμό" (ιδέες και οράματα, τρόποι αγώνα, εργαλεία, στρατηγικές...) και τρόπους να αντιπαλέψουμε την πορεία προς τον πόλεμο στην Ευρώπη.

Οργανώνεται από ομάδα Ευρωπαίων διανοουμένων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λυσσαρίδη (Κύπρος), του Ινστιτούτου για την Παγκοσμιοποίηση και τα Κοινωνικά Κινήματα (Ρωσία), του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), του Παγκόσμιοu Φόρουμ Εναλλακτικών (Forum Mondial des Alternatives) και του "agora-dialogue.com".

Σχόλια