Γιώργος Σαχίνης

Μια εξαιρετική ανάλυση για τα γερμανικά σχέδια (Φούχτελ)

Το 2011, το ελληνικό υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση  Περιφερειών Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, και το Ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών και Τεχνολογίας της Γερμανίας, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση.

Σχόλια