Γιώργος Σαχίνης

"Τι είδαμε στο Ντονμπάς" -Γκίνη 23/5/2015, Δ. Πατέλης

Σχόλια