Γιώργος Σαχίνης

Η δύναμη της τέχνης!

Από το αρχείο του Αιμίλιου Δασύρα

Γεωλόγου

Σχόλια