Γιώργος Σαχίνης

Εκατό χρόνια πριν το Παρίσι

 

Του Αιμίλιου Δασύρα

Σχόλια