Γιώργος Σαχίνης

Εξήντα σπάνιες και ιστορικές φωτογραφίες

Εξήντα σπάνιες και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες:

Από το αρχείο του Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Σχόλια