Γιώργος Σαχίνης

Οι πενήντα αποχρώσεις του κατώτατου μισθού

Οι πενήντα αποχρώσεις του κατώτατου μισθού - Fifty shades of minimum wage

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ).

Σημείωση: Στις χώρες που υπάρχει η ένδειξη NONE δεν υπάρχει επίσημα θεσπισμένος κατώτατος μισθός, αλλά υπάρχουν επιμέρους ρυθμίσεις σε κάποιες από αυτές ανάλογα με το επάγγελμα.

Πηγή: pitsirikos.net

Σχόλια