Γιώργος Σαχίνης

Τέχνη Vincent Van Gogh!

 

Από το αρχείο του Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Σχόλια