Γιώργος Σαχίνης

Ενδιαφέρουσες ιστορικές φωτογραφίες

Από το αρχείο του Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Σχόλια