Γιώργος Σαχίνης

Ένα σκίτσο χίλες λέξεις...

Χωρίς άλλα σχόλια.

Γ.Σ.

Σχόλια