Γιώργος Σαχίνης

Το καρναβάλι της Βενετίας

Από το αρχείο του Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Σχόλια