Γιώργος Σαχίνης

Αχ!! Μαμά Ελλάδα

Από το αρχείο του δρ Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Σχόλια