Γιώργος Σαχίνης

Bresson from Greece

Τα δύο ταξίδια του φωτογράφου Henri Cartier Bresson στην Ελλάδα, στα 1953 και 1961.

Από το αρχείο του δρ. Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Σχόλια