Γιώργος Σαχίνης

Δείτε τις 22 πιο ασυνήθιστες φωτογραφίες

 

Από το Αρχείο του Δρ. Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Σχόλια