Γιώργος Σαχίνης

Οι νέες εκτιμήσεις του Αντώνη Φώσκολου

Οι μέχρι σήμερα αξιολογήσεις αποθεμάτων από διάφορες πηγές οδηγούν στις παρακάτω δυνατότητες ύπαρξης ανακτήσιμων αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πίνακας 1. Πιθανά Συμβατικά Αποθέματα Φυσικού Αερίου στην Ευρύτερη Περιοχή της Λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου σε Τρισεκατομμύρια Κυβικά Μέτρα (Tcm)

ΑΟΖ

Αποθέματα

Αποθέματα

Αποθέματα2

Ακρίβεια

ΧΟΡΩΝ

Πιθανότ. 95%

Πιθανότ. 50%

Πιθανότ. 5%

±

Αίγυπτος

 3,4?  Tcm

 5,8? Tcm

             12,1? Tcm

20%

Ισραήλ

0,9  Tcm

 1,5² Tcm

3,5  Tcm

30%

Κύπρος

1,2  Tcm

             2,0² Tcm

4,5  Tcm

30%

Λίβανος+Συρία

0,9  Tcm  

 2,0² Tcm

 5,0  Tcm

40%

Ελλάς (Σύνολον)

            1,9  Tcm

             4,6   Tcm

                8,8  Tcm

  50%*

Ελλάς (Ιόνιο)

   0,05 Tcm

     0,5? Tcm

       0,3  Tcm

     50%*

Ελλάς (Νότιος Κρήτη)

   1,1   Tcm

     3,5? Tcm

       5,0  Tcm

     50%*

Ελλάς (Ηρόδοτος B)

    0,8  Tcm

     1,0³ Tcm

       3,5  Tcm

     50%*

Σύν. Ανατ. ΜεσογειοςArea

    8,3  Tcm

   16,3  Tcm

     34,0  Tcm`

     50%*

Πηγές:

? USGS (Κέντρο Γεωλογικών Μελετών της Αμερικής, 2010), εικόνες 1 και 2

² USGS+Δημοσιεύσεις της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΚΡΕΤΥΚ)

³ Bruneton(BEICIP)+Φώσκολος (Canadian Geological Survey)+Κονοφάγος, Mineral  

  Wealth Publication, 2011.

- Bruneton(BEICIP)+Φώσκολος(Canadian Geological  Survey) +Κονοφάγος,

   ανακοίνωση στη Ακαδημία Αθηνών και δημοσίευση στο Συνέδριο του Economist

   2013.

- Εκτίμηση από την Εταιρεία Triton International (Houston, 1998), βάσει Σύμβασης

  Ερευνητικών Επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα.

* Η υψηλή ανακρίβεια στους υπολογισμούς αποθεμάτων των περιοχών αυτών οφείλεται

   στον πολύ περιορισμένο αριθμό δεδομένων. Τα αποτελέσματα προέρχονται από

   αναλογικούς γεωστατιστικούς υπολογισμούς βάσει μοντέλων (σε συνεργασία με

   BEICIP και  Αλγορίθμων που καταρτίστηκαν με στοιχεία

   περιοχών ανά των κόσμο με παρόμοια ιστορικά γεωλογικά χαρακτηριστικά.   

Οι ποσότητες ανεύρεσης φυσικού αερίου, με πιθανότητα 95%, στην  λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και της υπεράκτιας Κρήτης και του Ιονίου υπερβαίνουν τα 8,3 τρις Μ3 (293 τρις κυβικά πόδια), μη συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων που οπωσδήποτε υπάρχουν στην μη ερευνηθείσα περιοχή είναι σχεδόν ίσες με τις ποσότητες φυσικού αερίου που υπάρχουν στις ΗΠΑ (300 Τρις κυβικά πόδια), BP Statistical Review of World Energy, 2014. Οι ποσότητες ανεύρεσης φυσικού αερίου στην  λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, της υπεράκτιας Κρήτης και του Ιονίου με πιθανότητα 50%, υπερβαίνουν τα 16.3 τρις Μ3 (576 τρις κυβικά πόδια), Πίνακας 1, καθιστούν την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου ως την δεύτερη παγκόσμιο λεκάνη σε φυσικό αέριο και με τεχνητά ανακτήσιμα συμβατικά  αποθέματα αργού πετρελαίου 19 δις βαρέλια και 9 δισεκ.  υγροί αέριοι υδρογονάνθρακες ( natural gas liquids), USGS Technical Report, Fact Sheets 2010-3027 and 2010-3014, εικόνες 1 και 2.

Εικόνα 1. Μη ερευνηθείσα περιοχή εντός της Ελληνικής ΑΟΖ και εντός της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου.

Εικόνα 2. Οικόπεδα για έρευνα υδρογονανθράκων μεταξύ Ιεράπετρας, Κρήτης και ΑΟΖ  Κύπρου που θα πρέπει κατά το Institut Francais du Petrole να ερευνηθούν για ύπαρξη υδρογονανθράκων.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ( USGS Technical Report, Fact Sheets 2010-3027 and 2010-3014) θεωρούν ότι οι τεχνικά απολήψιμες ποσότητες φυσικού αερίου κατά μέσο όρο, στην  λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου (Κώνος του Νείλου και λεκάνη της Λεβαντίνης), μη συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων νοτίως της Κρήτης και Ιονίου,  ανέρχονται σε 345 τρις κυβικά πόδια (9.8 τρις M3) φυσικό αέριο, 3.4 δισεκ. βαρέλια αργό πετρέλαιο και 9 δισεκ. βαρέλια  υγροί αέριοι υδρογονάνθρακες (gas liquids).  Αυτή η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τα αποθέματα φυσικού αερίου των ΗΠΑ, 300 τρις κυβικά πόδια (8.5 τρις Μ3), γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια σημασία της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου ως τεράστιας αποθήκης φυσικού αερίου, εικόνες 3 και 4.

Εικόνα 3. Ανακτήσιμα συμβατικά αποθέματα φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου κατά την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ με πιθανότητα 50% στον Κώνο του Νείλου και την Λεκάνη της Λεβαντίνης

Εικόνα 4.  Τοποθεσίες ανακαλυφθέντων κοιτασμάτων σε ΑΟΖ Ισραήλ και Κύπρου. Πιθανά αποθέματα φυσικού αερίου στην ΑΟΖ του Λιβάνου. Οι ΑΟΖ Λιβάνου και Ισραήλ είναι μέρος της λεκάνης της Λεβαντίνης .

Πρώτη λεκάνη στον κόσμο, με τεχνικά ανακτήσιμες ποσότητες 670 τρις κυβικών ποδιών ( 18.2 τρις Μ3) φυσικού αερίου, 8 δισεκ. βαρέλια αργού πετρελαίου και 21 δισεκ. βαρέλια υγρών αερίων (Natural gas liquids), US FACT SHEET 2011-3050.  Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the West Siberian Basin Province, Russia) είναι της Δυτικής Σιβηρίας, Εικόνα 5 και 6.

Τρίτη λεκάνη είναι η Rub Al Khalil της Αλγερίας με 426 τρις κυβικά πόδια (12.1 τρις Μ3). Τέταρτη είναι η λεκάνη Greater Gawar Uplift της Σαουδικής Αραβίας  με 227 τρις κυβικά πόδια ( 6.4 τρις Μ3) φυσικού αερίου και πέμπτη η λεκάνη Zagros Foki με 212 τρις κυβικά πόδια (6.0 τρις Μ3) φυσικού αερίου, The land of Israel predicted to be the New Capital of Oil and Natural Gas, Israel Today Staff, April 12, 2010.

Οι ποσότητες ανεύρεσης φυσικού αερίου με πιθανότητα 50%, στην  λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και της Υπεράκτιας Κρήτης και του Ιονίου είναι 576 τρις κυβικά πόδια (16.3 τρις Μ3) είναι μεγαλύτερες από τα αθροιστικά αποθέματα φυσικού αερίου των ΗΠΑ, 300 τρις κυβικά πόδια (8.5 τρις Μ3), του Καναδά, 70 τρις κυβικά πόδια (2 τρις μ3) και του Μεξικού, 12 τρις κυβικά πόδια (0.3 τρις Μ3), BP Statistical Review of World Energy Sources 2014.

Γίνεται πλέον πολύ κατανοητή η ζωτικής σημασίας λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου για την Ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τεράστια γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας και Κύπρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένου ότι όλος αυτός ο ενεργειακός πλούτος θα περάσει από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη μέσω Κύπρου και Ελλάδας.

Εικόνα 5. Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Βόρειο Αμερική, την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την λεκάνη της Δυτικής Σιβηρίας

Εικόνα 6. Ο μέσος όρος των τεχνικά απολήψιμων υδρογονανθράκων από την λεκάνη της Δυτικής Σιβηρίας βάσει γεωλογικών και της μεθοδολογίας που ακολουθεί το U.S. Geological Survey, US FACT SHEET 2011-3050.  Assessment of \ Undiscovered Oil and Gas Resources of the West Siberian Basin Province, Russia. Οι εκτιμώμενες ποσότητες ανέρχονται σε 670 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου, 8 δις βαρέλια αργού πετρελαίου και 21 δις βαρέλια υγρών αερίων (natural gas liquids).  

 Μία σύγκριση με τα αποθέματα και τα διαθέσιμα προς εξαγωγή αποθέματα φυσικού αερίου της Ρωσίας δείχνει ακόμα περισσότερο την αξία της Ανατολικής Μεσογείου για την Ευρώπη και την κολοσσιαία γεωστρατηγική της Ελλάδας.  Η Ρωσία έχει 1165 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου ( 33 τρις Μ3) εκ των οποίων μόνο τα 388 τρις κυβικά πόδια ( 11 τρις Μ3) είναι διαθέσιμα προς εξαγωγή. Τα υπόλοιπα 777 τρις κυβικά πόδια (22 τρις Μ3) χρειάζονται για να ικανοποιήσουν τις εσωτερικές ανάγκες της Ρωσίας για τα επόμενα 30 χρόνια.

Από την διαθέσιμη ποσότητα των 11 τρις Μ3, τα 5 τρις Μ3 φυσικού αερίου είναι δεσμευμένα για 30 χρόνια ούτως ώστε να ικανοποιήσουν  ένα μέρος των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα 2 τρις Μ3 είναι δεσμευμένα για την Κινέζικη αγορά. Άρα η μη δεσμευμένη προς εξαγωγή ποσότητα φυσικού αερίου της Ρωσίας είναι 4 τρις Μ3.

Με δεδομένο ότι από τα αποθέματα φυσικού αερίου της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου, 16,3 τρις Μ3, τα περίπου 4,3 τρις είναι δεσμευμένα για τις εσωτερικές ανάγκες των χωρών που περιβάλλουν την λεκάνη τα 12 τρις Μ3 φυσικού αερίου είναι μη δεσμευμένα και διαθέσιμα προς εξαγωγή  ήτοι 3 φορές περισσότερα από αυτά που έχει η Ρωσία.  

Γίνεται κατανοητή η κολοσσιαία οικονομική σημασία της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου και η τεράστια γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας και Κύπρου διότι αυτός ο πλούτος ΚΑΤ' ΑΝΑΓΚΗ θα διοχετευτεί μέσω Ελλάδας είτε με αγωγούς είτε με πλοία LNG/CNG.

Η Τουρκία επειδή δεν έχει κοιτάσματα υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα φυσικού αερίου και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει άλλο φυσικό αέριο από την Ρωσία ασχέτως της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο αγωγός μεταφοράς και επειδή έστω και αν θέλει η Ρωσία δεν έχει διαθέσιμες προς εξαγωγή ποσότητες φυσικού πέραν των 4 τρις Μ3, καθίσταται φανερό ότι η θέση της ως ενεργειακός κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη είναι ασήμαντος πέραν του αγωγού ΤΑΠ που θα μεταφέρει στην Ευρώπη 15 δις Μ3/ετησίως, ποσότητα πάρα πολύ μικρή σε σχέση με την απαιτούμενη που είναι 200 δις Μ3/ετησίναως. Αυτή την ποσότητα μπορούν να ικανοποιήσουν η Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ με βάση τα πολύ πιθανά αποθέματά τους. Επιπροσθέτως, όλες οι χώρες που έχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος και Ελλάδα, δεν πρόκειται να διοχετεύσουν το φυσικό τους αέριο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας διότι είναι εχθρικά διακείμενες προς αυτήν  

Εικόνα 7.  Δυνητική παροχή φυσικού αερίου σε Δις Μ3/έτος. 50-65 δις Μ3 από Ισραήλ και Κύπρο και 120 -130 δις Μ3 από Ελλάδα. Οι περιοχές 1 και 2 είναι πάρα πολύ πιθανόν με βάση τις γεωφυσικές μελέτες των εταιρειών PGS, TGS-NOPEC, CGG-VERITAS να έχουν πολύ μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων

Η αξία των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της ευρύτερης λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου συμπεριλαμβανομένης και της νότιας υπεράκτιας Κρήτης και του Ιονίου με βάση μια λογική τιμή πώλησης των $10/ 1000 κυβικά πόδια ήτοι του ενός GJ ανέρχεται σε $5.76 τρις η περίπου 4.8 τρις ευρώ (ισοτιμία 1 ευρω/$1.20). Με δεδομένο ότι το κόστος εξόρυξης ανέρχεται σε $4.5-5/ 1000 κυβικά πόδια φυσικού αερίου γίνεται κατανοητό ότι τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών είναι σημαντικά ιδιαίτερα αν το φυσικό αέριο πουληθεί προς  $ 12/ GJ, Ευρώπη η  $ 19/ GJ, Κίνα-Ιαπωνία. Οι τιμές του αργού πετρελαίου μπορεί να είναι απαγορευτικές, προς το παρόν, για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αργού πετρελαίου. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Όσον αφορά την αξία των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου της Ελλάδας, 4,6 τρις Μ3, πίνακας 1, αυτή ανέρχεται σε $ 1.624 τρις η 1.353 τρις ευρώ εκ των οποίων το 20%, 271 δις ευρώ θα πάει στο δημόσιο και 68 δις ευρώ στις περιφέρειες για τα επόμενα 30 χρόνια.

Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν υπερβαίνουν τις 520000 και όχι 26000 όπως αναφέρει ο υπουργός ΠΕΚΑ. Για κάθε ημερήσια παραγωγή 16 ισοδυνάμων βαρελιών αργού πετρελαίου δημιουργούνται 4 θέσεις εργασίας. Μία έχει άμεση σχέση με την παραγωγή και 3.2 είναι δορυφορικές. Για μια ετήσια εξαγωγή 120 δις Μ3 φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιστοιχεί με ισοδύναμη ετήσια εξαγωγή 772 εκατομμυρίων βαρελιών η ημερησίας παραγωγής 2.110 εκατομ. βαρελιών, δημιουργούνται 529000 θέσεις εργασίας. Αυτές οι αναλογίες μπορούν να επιβεβαιωθούν τόσο από την Ενεργειακή Αιγαίου ( ημερήσια παραγωγή 1500 βαρέλια με 400 άτομα προσωπικό, όσο και από την ΔΕΗ, αναλογία ετήσιας παραγωγής λιγνίτη, περίπου 50 εκατ. που ισοδυναμούν με ετήσια παραγωγή 50 εκατ. βαρέλια, και απασχόληση 40000 ατόμων ετησίως εκ των οποίων οι 10000 απασχολούνται στα ορυχεία και 30000 δορυφορικά. Ο ίδιες αναλογίες ισχύουν και για την Βόρειο Θάλασσα. Στην Σκωτία απασχολούνται περίπου 425000 άτομα στον ευρύτερο τομέα της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο με πολυ λιγότερα αποθέματα υδρογονανθράκων απο την Ελλάδα (Πετρέλαιο 3.1 δις βαρέλια απόθεμα με ημερήσια παραγωγή 967000 βαρέλια. Φυσικό αέριο 200 δις Μ3 απόθεμα και ετήσια παραγωγή 41 δις Μ3).  

Από τις 529000 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν κατα την κορύφωση της παραγωγής του φυσικού αερίου που μπορει να λάβει χώρα μεταξύ 2025-2030, τα έσοδα απο την φορολογία των απασχολούμενων στον ευρυτερο τομέα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων λαμβάνοντας υπ' όψιν ένα κατώτατο μηνιαίο μισθό των 6000 ευρώ (οι μισθοι κυμαίνονται απο 6000 ευρώ/μήνα έως 30000 ευρω/μήνα για τους εργαζόμενου στις πλατφόρμες) έχουν ως εξής.  

529000 εργαζόμενοι Χ 6000 ευρώ/μήνα Χ 12 μήνες Χ 30 χρονια που ειναι η διάρκεια εκμετάλλευσης =  1,142 τρις ευρω.

Αν τα έσοδα απο τις αποδοχές των εργαζομένων φορολογηθούν με ένα συντελεστής της τάξης των 25% το Ελληνικό δημόσιο θα πάρει 286 δις ευρώ, ήτοι τόσα όσα και απο την φορολογία των κοιτασμάτων. Γίνεται πλέον κατανοητό πόσο σημαντική για το δημόσιο είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων.

Τα έσοδα του Ελληνικού κράτους θα ανέλθουν σε 557 δις ευρώ ενω οι περιφέρειες θα λάβουν 68 δις ευρώ μόνο από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου

Τα βεβαιωμένα και πολύ πιθανά αποθέματα αργού πετρελαίου και υγρών αερίων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής  Μεσογείου ανέρχονται σε τουλάχιστον 19 δις βαρέλια αργού πετρελαίου και 9 δις βαρέλια υγρών αερίων υδρογονανθράκων (natural gas liquids).

Τα πολύ πιθανά αποθέματα αργού πετρελαίου στην Ελλάδα ανέρχονται σε  15 δις βαρέλια εν των οποίων τα 10 δις είναι στην Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Η αξία αυτών των αποθεμάτων με μία μέση τιμή των $ 90/βαρέλι είναι $ 1.350 τρις η 1,125 τρις ευρώ ( ισοτιμία $ 1.2/1 ευρώ) εκ των οποίων 225 δις ευρώ θα πάνε στο Ελληνικό δημόσιο και 56.25 δις ευρώ θα πάρουν οι περιφέρειες. Επιπροσθέτως, η μέση ημερήσια παραγωγή αργού πετρελαίου που θα είναι 1500000 θα δημιουργήσει 375000 θέσεις εργασίας. Η φορολόγηση των αποδοχών αυτών των ατόμων θα αποφέρει στο δημόσιο 202 δις ευρώ. Οι υπολογισμοί είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που ανέφερα παραπάνω.

Άρα από την εκμετάλλευση των Ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων δημιουργούνται πάνω από 900000 θέσεις εργασίας ( έτσι καταπολεμούμε την ανεργία και την μειώνουμε στο 7%) και δημιουργούμε έσοδα 1.108 τρις ευρώ εκ των οποίων τα 884 δις ευρώ πάνε στο δημόσιο και τα υπόλοιπα στις περιφέρειες.

Η σωτηρία της Ελλάδας περνά μέσα από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων

Απορώ πως ο υπουργός ΠΕΚΑ και ο πρωθυπουργός μιλάνε γοα έσοδα 150 δις ευρω σε βάθος χρόνου 30 ετών και δημιουργία 26000 θέσεων εργασίας....IT BEATS ME.

Σχόλια