Γιώργος Σαχίνης

7 εκατομμύρια πολίτες κατηγορούν...

Η παγκόσμια έρευνα έγινε με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τη συμμετοχή 7 εκατομμυρίων πολιτών από 194 χώρες!

Μια παγκόσμια δημοσκόπηση ενώ συμπληρώνονται 15 χρόνια από τη Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας που έγινε στο πλαίσιο του ΟΗΕ και όπου 189 κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και ανισότητας. Δέσμευση που, όπως καταδεικνύει η παγκόσμια έρευνα του ΟΗΕ, έμεινε κενό γράμμα.

Το άκρως εντυπωσιακό είναι ότι στην παγκόσμια έρευνα με τίτλο «Ο Κόσμος Μου - My World» περισσότεροι από 5 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν σε κάλπη, και όχι διαδικτυακά, γεγονός που αποτυπώνει τη θέλησή τους να καταγραφεί η γνώμη τους.

 Η συντριπτική πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στην ψηφοφορία ήταν νέοι κάτω των 30 ετών, άνδρες και γυναίκες, και ίση αναλογία και από χώρες με χαμηλό έως μεσαίο Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης - Human Development Index (σ.σ.: στατιστικός δείκτης που προκύπτει από τρεις επιμέρους δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με το προσδόκιμο ζωής, τον βαθμό εκπαίδευσης και την ποιότητα ζωής).

Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας δημοσκόπησης είναι εντυπωσιακά και στόχος του ΟΗΕ είναι να αποτελέσουν τη βάση προκειμένου να καθοριστούν οι κατευθύνσεις για τη μετά το 2015 Ατζέντα, σε μια προσπάθεια αφύπνισης των ισχυρών του κόσμου.

Η έρευνα αποκαλύπτει δυο παγκόσμιες τάσεις με ιδιαίτερη σημασία, και συγκεκριμένα:

1 Η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση - που αποτελούσαν αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας - συνεχίζουν να αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως σημειώνει ο ΟΗΕ, για τα δυο αυτά κεντρικά αιτήματα απαιτείται μια νέα παγκόσμια συμφωνία, με νέους στόχους που θα πρέπει να πληρούν τις προσδοκίες των λαών.

2 Ένα νέο παγκόσμιο αίτημα των πολιτών που αναδύθηκε από την έρευνα είναι η δραστική αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης, αφού προτεραιότητα των λαών σε όλο τον κόσμο είναι οι ειλικρινείς, τίμιες κυβερνήσεις που θα ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πολιτών τους. Η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι η ανυποληψία των κυβερνήσεων είναι ένα από τα κεντρικά πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο οι πολίτες.

Η απόλυτη αποτυχία των κυβερνήσεων

Τον Σεπτέμβριο του 2000, στη Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ, 189 κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και ανισότητας. Υπέγραψαν και επικύρωσαν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και έθεσαν το 2015 ως προθεσμία για την επίτευξή τους.

Οι οχτώ στόχοι ήταν:

Στόχος 1: Να τερματιστεί η ακραία φτώχεια και η πείνα με το να μειωθεί στο μισό το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα και στο μισό το ποσοστό αυτών που πεινάνε.

Στόχος 2: Να επιτευχθεί καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την εξασφάλιση ότι μέχρι το 2015 όλα τα παιδιά σε όλον τον κόσμο, αγόρια και κορίτσια, θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν ένα πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος 3: Να προωθηθεί η ισότητα των δύο φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος 4: Να μειωθεί η παιδική θνησιμότητα κατά τα 2/3 μέχρι το 2015.

Στόχος 5: Να βελτιωθεί η μητρική υγεία με μείωση κατά 2/3 της θνησιμότητας.

Στόχος 6: Να αναχαιτιστεί και να σταματήσει μέχρι το 2015 η διάδοση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και των άλλων μεγάλων ασθενειών.

Στόχος 7: Να σταματήσει η εξάντληση των φυσικών πόρων, να μειωθεί στο μισό ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και στοιχειώδη αποχέτευση, να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στη ζωή των 100 εκατ. ανθρώπων που ζουν σε παρα- γκουπόλεις.

Στόχος 8: Να αναπτυχθεί η παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη μέσα από:

¦ ένα ανοικτό, προβλέψιμο και μη μεροληπτικό εμπορικό και οικονομικό σύστημα,

¦ ορθολογικό διακανονισμό των χρεών των αναπτυσσόμενων χωρών,

¦ στρατηγικές για τη δημιουργία αξιοπρεπών και παραγωγικών θέσεων εργασίας για τους νέους,

¦ πρόσβαση σε φτηνά φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, οι δεσμεύσεις των 189 κυβερνήσεων για την εκπλήρωση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας παραμένουν κενές περιεχομένου για δισεκατομμύρια πολίτες. Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε ο ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2014, περισσότεροι από 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη είναι φτωχοί ή βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.

Οι προβλέψεις, μάλιστα, των ερευνητών των Ηνωμένων Εθνών ήταν άκρως δυσοίωνες αφού εκτιμούσαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πλησιάζουν το όριο της φτώχειας αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών, ενώ δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις και καταστροφές.

Την πλήρη αποτυχία των κυβερνήσεων να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πιάσουν έστω και κατ' ελάχιστο τους στόχους που είχαν τεθεί στη Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας αποκαλύπτουν και τα στοιχεία που παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2014 η UNICEF.

Το σοκαριστικό είναι ότι η έρευνα της UNICEF εξετάζει τα επίπεδα της παιδικής φτώχειας στις πλούσιες χώρες και αποκαλύπτει ότι από το 2008 και μέσα σε έξι χρόνια 2,6 εκατομμύρια παιδιά, και μάλιστα στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, «βυθίστηκαν» κάτω από το όριο της φτώχειας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε περίπου 76,5 εκατομμύρια!

Τα παγκόσμια αιτήματα

Οι ερευνητές του ΟΗΕ που επεξεργάστηκαν τις απαντήσεις των 7 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών, παρουσίασαν τα 16 αιτήματα που έθεσαν οι πολίτες, κατά σειρά προτεραιότητας και συγκεκριμένα:

¦ «Μια καλή εκπαίδευση». Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων θέτει το αίτημα αυτό ως πρώτη προτεραιότητα. Η απάντηση υπερτερεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τα φύλα, τα επίπεδα της εκπαίδευσης και την κατάταξη βάσει του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης.

¦ «Καλύτερη υγειονομική περίθαλψη». Σταθερά κατατάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα για τις περισσότερες δημογραφικές ομάδες.

¦ «Καλύτερες ευκαιρίες για απασχόληση». Αίτημα υψηλής προτεραιότητας για τις ηλικιακές ομάδες από 15-45 ετών.

¦ «Τίμιες κυβερνήσεις» που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Σαφής έκκληση των πολιτών από όλες τις ηλικιακές ομάδες και τις περιφέρειες για διαφάνεια στη διακυβέρνηση και για κυβερνήσεις που θα μπορούν να εμπιστευθούν.

¦ «Προσιτή και θρεπτική τροφή». Τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν ότι όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόσβαση σε θρεπτικό φαγητό με προσιτές τιμές. Το ενδιαφέρον είναι ότι το αίτημα θεωρείται μεγάλης προτεραιότητας σε πολλές χώρες της Αμερικής και της Ωκεανίας.

¦ «Προστασία από το έγκλημα και τη βία». Το θέμα αυτό είναι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το έκτο πιο σημαντικό σε όλο τον κόσμο και στην πρώτη δεκάδα σε όλες τις περιφερειακές και δημογραφικές ομαδοποιήσεις.

¦ «Πρόσβαση σε καθαρό νερό και υποδομές υγιεινής». Το αξιοσημείωτο είναι ότι το θέμα κατατάσσεται πολύ υψηλά ως προτεραιότητα κυρίως στις χώρες με μεσαίο και πολύ υψηλό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, αντανακλώντας τις ανησυχίες τους για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

¦ «Υποστήριξη στους ανθρώπους που δεν μπορούν να εργαστούν». Σε όλο τον κόσμο τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες κατέταξαν το αίτημα αυτό στην 8η θέση.

¦ «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών». Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η μείωση των ανισοτήτων, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην εργασία, θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την επόμενη αναπτυξιακή ατζέντα.

¦ «Καλύτερες μεταφορές και δρόμοι». Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι οι ψηφοφόροι από την Αφρική κατατάσσουν το αίτημα στην 5η σημαντικότερη προτεραιότητα για την ήπειρό τους.

¦ «Αξιόπιστη οικιακή ενέργεια». Στις φτωχές χώρες το αίτημα συνδέεται με τη λεγόμενη ενεργειακή φτώχεια και στις πλούσιες με την ανησυχία από την εξάρτηση από τους φυσικούς πόρους και την εξάντλησή τους.

¦ «Διακρίσεις και διώξεις». Το αίτημα κατατάσσεται σημαντικά υψηλότερα στους πολίτες χωρών με υψηλό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης και ανάμεσα στους πιο μορφωμένους ψηφοφόρους.

¦ «Πολιτικές ελευθερίες». Οι ψηφοφόροι από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής θεωρούν το αίτημα αυτό μεγαλύτερης προτεραιότητας ακόμα και από αυτό της πρόσβασης σε νερό και τροφή.

¦ «Προστασία δασών, ποταμών και ωκεανών». Το αίτημα έχει υψηλότερη προτεραιότητα σε χώρες με πολύ υψηλό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης.

¦ «Τηλεπικοινωνίες, Ιπϊθγπθϊ». Αίτημα που υποστηρίζουν περισσότερο οι νεώτεροι ψηφοφόροι και ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν ήδη πρόσβαση και ψήφισαν μέσω κινητού τηλεφώνου.

¦ «Μέτρα για την κλιματική αλλαγή». Το ενδιαφέρον είναι ότι το αίτημα αυτό αποτελεί υψηλότερη προτεραιότητα σε περιοχές όπως η Ωκεανία που έχουν ήδη πληγεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε υψηλότερο επίπεδο κατατάσσεται το αίτημα και από τους ψηφοφόρους χωρών με υψηλό και πολύ υψηλό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης.

3.522.191 άνδρες, ποσοστό 51%, συμμετείχαν στην έρευνα του ΟΗΕ

3.308.944 γυναίκες, ποσοστό 48%, συμμετείχαν στην έρευνα του ΟΗΕ

40% των συμμετεχόντων στην έρευνα ζει σε χώρα με χαμηλό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, 29% σε μεσαίο, 26% σε υψηλό και 4% σε πολύ υψηλό

4.015.907 ψηφοφόροι στην έρευνα του ΟΗΕ, ποσοστό 58%, ήταν μεταξύ 16-30 ετών

1.2 δισ. άνθρωποι καλούνται να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες με ποσό που ισοδυναμεί με 1,25 δολάριο ή και λιγότερο

1.5 δισ. άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε 91 χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και 800 εκατομμύρια βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.

47 δισ. δολάρια απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων της Χιλιετίας στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και του καθαρού νερού

4 δισ. δολάρια τον χρόνο απαιτούνται για να μειωθεί κατά 50% ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό

2% του παγκόσμιου ΑΕΠ απαιτείται για διασφάλιση της βασικής κοινωνικής προστασίας για τους φτωχούς όλου του κόσμου

50% αυξήθηκε η παιδική φτώχεια το 2014 σε σχέση με το 2008 στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Κροατία, τη Λετονία και την Ισλανδία, σύμφωνα με την έρευνα της UNICEF

7.5 εκατομμύρια νέοι από 15-24 ετών ήταν κατά το 2013 εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, στις χώρες της Ε.Ε.

Η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της

Ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα για το έτος 2012, ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο, συγκεκριμένα ανήλθε σε 521.000 και αναλογεί στο 26,9% του συνόλου των παιδιών έναντι 23,7% που ήταν το 2011.

Παράλληλα, μεταξύ 2011 και 2012 τα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της εισοδηματικής φτώχειας αυξήθηκαν κατά 12%, έναντι 8% στον συνολικό πληθυσμό των φτωχών. Αριθμητικά, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 56.000 παιδιά.

Αυτά είναι ορισμένα από τα σοκαριστικά στοιχεία που εμπεριέχονται στην ετήσια Έκθεση «Η Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2014», που παρουσίασε τον περασμένο Απρίλιο η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχονταν σε 686.000 ή στο 35,4% το 2012, από 30,4% το 2011, με πιο ευάλωτα τα μονογονεϊκά (74,7%) και τα τρίτεκνα / πολύτεκνα (43,7%) νοικοκυριά.

Τα παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας που διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχονταν στο 67,9% το 2012, έχοντας αυξηθεί μεταξύ 2011 και 2012 κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Τέλος, τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά που κανένας ενήλικας δεν εργάζεται, ανέρχονταν σε 292.000 ή 13,2% το 2012, έχοντας αυξηθεί κατά 204.000 από το 2008.

Η έκκληση των πολιτών

«Αγαπητοί ηγέτες του κόσμου,

Το επόμενο έτος θα μπορούσε να είναι αυτό που θα αλλάξει την πορεία της ιστορίας για πάντα, το έτος κατά το οποίο θα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός στον αγώνα για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας και τη σωτηρία του πολύτιμου πλανήτη μας.

Το 2015 θέλουμε να σας εμπιστευθούμε για να θέσετε νέους αναπτυξιακούς στόχους που θα διαδεχθούν εκείνους που τέθηκαν στις αρχές της Χιλιετίας, με στόχο την προστασία της Γης έτσι ώστε να καταστεί ένα ασφαλές και δίκαιο "σπίτι" για όλους τους κατοίκους του πλανήτη.

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι λάβαμε μέρος στην Παγκόσμια Έρευνα "Ο Κόσμος μου" γιατί θέλουμε να ξέρετε ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουμε. Σας ζητάμε να λάβετε υπόψη αυτές τις ψήφους που αντιπροσωπεύουν τις ελπίδες και τα όνειρα 1 στους 1.000 κατοίκους αυτού του πλανήτη.

Ζητάμε καλύτερη εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση, ειλικρινείς κυβερνήσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Ζητάμε μια στροφή προς πολιτικές που θα αποτελέσουν παράδειγμα και θα δώσουν το στίγμα της σύμπνοιας και της αλληλεγγύης.

Η ομοιομορφία των αποτελεσμάτων του "My World" αποδεικνύει ότι είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Το γνωρίζουμε μέσα από την ιστορία μας και το έχουμε βιώσει μέσα από τις ζωές μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αλήθεια. Τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Έρευνας μαρτυρούν την αλάνθαστη δύναμη του συναισθήματος και των πιστεύω μας και αυτή είναι η στιγμή για να ακούσετε και να τιμήσετε αυτά τα συναισθήματα.

Ας επιτύχουμε αυτούς τους στόχους έτσι ώστε έπειτα από 15 χρόνια να μην αναγκαστούμε να διατυπώσουμε τα ίδια αιτήματα. Ψηφίστε, ακούστε και δράστε το 2015. Εάν δράσουμε συλλογικά μπορούμε να γίνουμε η γενιά που θα εξαλείψει τη φτώχεια και θα σώσει τον πλανήτη».

Πηγή: topontiki.gr

Σχόλια