Γιώργος Σαχίνης

Ευχές για ευτυχισμένα Χριστούγεννα

Ευχές για ευτυχισμένα Χριστούγεννα για τους μικρούς μας φίλους

PACEM IN TERRIS

Από το αρχείο του δρ. Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Χανιά - Κρήτης

Σχόλια