Γιώργος Σαχίνης

Δημοσιοποιήθηκε η μετάφραση του επικαιροποιημένου μνημονίου

Με καθυστέρηση επτά μηνών δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών το μεταφρασμένο κείμενο του επικαιροποιημένου Μνημονίου του Μαΐου 2014, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα που ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ ζητούν από την Ελλάδα να εφαρμόσει στην τρέχουσα τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος.

Τα «ορόσημα» που θέτει το επικαιροποιημένο Μνημονίο είναι γνωστά και δημοσιοποιημένα, καθώς αποτελούν τα «αγκάθια» της τρέχουσας αξιολόγησης. Επί αυτών των ζητημάτων, άλλωστε, ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης μιλώντας τη Δευτέρα στην Βουλή για τη δίμηνη τεχνική παράταση του προγράμματος, ανέφερε πως είναι σε «καλό δρόμο και πως έχουμε καταφέρει να έρθουμε σε προσέγγιση με την τρόικα στα περισσότερα από αυτά.

Στις 181 σελίδες του, καταγράφονται οι εκατοντάδες εκκρεμότητες που εμποδίζουν - τόσους μήνες  μετά την υπογραφή του -  την συμφωνία επικαιροποίησης με την τρόικα που θα οδηγήσει στην νέα πιστοληπτική γραμμή. Επιβεβαιώνουν όσους φέρουν ως επιχείρημα ότι πλέον είναι τόσο «συμπυκνωμένες» οι δεσμεύσεις αναλογικά με τα πρώτα μνημονιακά κείμενα των 15 σελίδων, που δεν είναι εφικτό να εκπληρωθούν.

Παρατίθενται όμως και πολλές «εκκρεμότητες» που δεν οδηγούν σε νέα μέτρα αλλά σε παρεμβάσεις που στηρίζουν την πρόοδο της οικονομίας που «μεταφέρονται» από επικαιροποίηση σε επικαιροποίηση, δημιουργώντας αυτόν τον «σωρό» δεσμεύσεων: εκτείνονται από τους στόχους για φορολογικούς ελέγχους και αποπληρωμή οφειλών του κράτους, έως κινήσεις απελευθέρωσης αγορών, επαγγελμάτων, επιτάχυνση της δικαιοσύνης και πάταξη της  γραφειοκρατίας.

Τα 12 εκκρεμή διαθρωτικά ορόσημα

Μεταξύ των  εκκρεμοτήτων, εξέχουσα θέση έχουν τα «διαρθρωτικά ορόσημα», δηλαδή οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να κλείσει η συμφωνία, με βάση πάντα όσα είχαν αποφασιστεί  και υπογραφεί από την κυβέρνηση την προηγούμενη Άνοιξη, μετά από τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2013. Τα ορόσημα αναφέρουν:

Τέλος Σεπτεμβρίου 2014.  

* Θέσπιση νομοθεσίας για την ένταξη στον ΚΦΕ μεταξύ άλλων όλων των φορολογικών δαπανών εισοδήματος (κατάργηση ανεπαρκών ή αδίκων).  

* Ευθυγράμμιση μη μισθολογικών επιδομάτων με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.

Τέλος Οκτωβρίου 2014  

* Θέσπιση μεταρρύθμισης του ΦΠΑ για τον εξορθολογισμό των συντελεστών και την απλούστευση της διοίκησης.  

* Θέσπιση μεταρρύθμισης στο μισθολόγιο με ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015.

* Θέσπιση τροποποιήσεων στον Οργανικό Νόμο του Προϋπολογισμού.

* Η Κυβέρνηση θα ενισχύσει το προσωπικό και το εταιρικό πλαίσιο αφερεγγυότητας.

* Θέσπιση νομοθεσίας για την ευθυγράμμιση του πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.

* Θέσπιση νομοθετικών αλλαγών για την εναρμόνιση του πλαισίου για τη συνδικαλιστική δράση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.

Τέλος Νοεμβρίου 2014

* Θέσπιση πακέτου μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο για το σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών ταμείων και των εφάπαξ.

*  Θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που έχουν προσδιορισθεί στην αναμενόμενη έκθεση του ΟΟΣΑ για τα νομοθετικά εμπόδια στον ανταγωνισμό στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, τις τηλεπικοινωνίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τέλος Δεκεμβρίου 2014

* Θέσπιση όλου του παράγωγου δικαίου για τον νόμο αδειοδότησης επενδύσεων.

Τέλος Μαρτίου 2015

* Θέσπιση αναθεωρήσεων στο Λογιστικό Σχέδιο της Κυβέρνησης.

Ενδεικτικά το Μνημόνιο του Μάιου αναφέρει για το θέμα του ασφαλιστικού, του ΦΠΑ και των φόρων υπέρ τρίτων τα εξής:

«Συντάξεις. Αν και η μεταρρύθμιση του 2010 ήταν ένα σημαντικό βήμα μπροστά, η συνταξιοδοτική δαπάνη η οποία βρίσκεται στο 17% του ΑΕΠ παραμένει μία από τις υψηλότερες στην ΕΕ. Για την αντιμετώπιση των παραμενουσών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβληματισμών, δεσμευόμαστε να:

(i) ενοποιήσουμε την διοίκηση του συνταξιοδοτικού ταμείου και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα

(ii) διασφαλίσουμε ότι το ενοποιημένο σύστημα (εξαιρώντας τις μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό που σχετίζονται με λειτουργίες κοινωνικής υποβοήθησης) είναι αναλογιστικά εξισορροπημένο για τις επόμενες δεκαετίες

(iii) περιορίσουμε την συνταξιοδοτική δαπάνη ώστε να διασφαλίσουμε τη συμβατότητα με τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος οι οποίοι θεμελιώνουν την συμφωνηθείσα ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους, με το να επαναρυθμίσουμε τις παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος και να περιορίσουμε την κρατική επιχορήγηση προς το συνταξιοδοτικό σύστημα

(iv) να θεσπίσουμε στενούς δεσμούς μεταξύ των εισφορών και των παροχών σε όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία ώστε να διασφαλίσουμε την αναλογιστική δικαιοσύνη.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και σε διαβούλευση με τους EE/EKT/ΔΝΤ, θα (i) ετοιμάσουμε ένα αναλυτικό προσχέδιο πρότασης για τα βασικά συστατικά της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων και θα εναρμονίσουμε τις διαδικασίες πληρωμών των εισφορών και των παροχών μέχρι τον Ιούνιο του 2014, (ii) ολοκληρώσουμε μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2014 μια αναλογιστική μελέτη για το σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών ταμείων και των ταμείων παροχής εφάπαξ, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων αναλογιστικών διαθεσίμων και υπολογισμών εσωτερικού επιτοκίου απόδοσης ανά ταμείο και ανά εισοδηματική ομάδα, (iii) επί τη βάσει αυτή, συμφωνήσουμε πάνω στον συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρικές βελτιώσεις με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 και (iv) νομοθετήσουμε τις αλλαγές μέχρι τον Νοέμβριο ώστε να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2015 (διαρθρωτικό ορόσημο).

Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, θα ενοποιήσουμε στο ΕΤΕΑ μέχρι τον Ιούνιο 2014 όλα τα ταμεία που εντάσσονται στον κατά ESA95 ορισμό της Γενικής Κυβέρνησης και θα προσαρμόσουμε τις παροχές στις εισφορές κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο με αναλογικούς (pro-rata) υπολογισμούς, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου 2014. Το κριτήριο δημοσιονομικής βιωσιμότητας θα εφαρμοστεί σε όλα τα επικουρικά ταμεία που θα ενσωματωθούν στο ΕΤΕΑ από την 1η Ιουλίου 2014 ώστε να εξαλειφθούν τυχών ελλείμματα. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνο από τις δικές τους εισφορές. Για ένα πολύ μικρό αριθμό ταμείων που στη φάση αυτή τεχνικά δεν μπορούν να συγχωνευτούν στο ΕΤΕΑ, οι ίδιοι κανόνες που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή θα νομοθετηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 και θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σε σχέση με τις εφάπαξ συντάξεις, η υλοποίηση της μεταρρύθμισης έχει ήδη αρχίσει (σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014), εξαλείφοντας τα ελλείμματα στα ταμεία αυτά. Όλα τα εναπομείναντα ταμεία τα οποία εντάσσονται στον κατά ESA95 ορισμό της Γενικής Κυβέρνησης θα ενσωματωθούν μέχρι τον Ιούνιο 2014 σύμφωνα με τον νόμο 4052/2012, με εφαρμογή από την 1 η Ιανουαρίου 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία που παρέχουν εφάπαξ θα χρηματοδοτούνται μόνο από τις δικές τους εισφορές.

(με πληροφορίες από capital.gr, in.gr)

Σχόλια