Γιώργος Σαχίνης

Εκεί όπου η ομορφιά και η αρμονία είναι ατέλειωτη!

Από το αρχείο του Δρ. Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Χανιά-Κρήτης

Σχόλια