Γιώργος Σαχίνης

Μόσχα-Πεκίνο σιδηροδρομικώς

Από το αρχείο του Δρ. Αιμίλιου Δασύρα, γεωλόγου

Σχόλια