Γιώργος Σαχίνης

STOP TTIP τη μυστική διαπραγμάτευση μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, Δημοσιοποίηση των εγγράφων διαπραγμάτευσης

Η προτεινόμενη συμφωνία TTIP (=Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων) θα ισχύσει μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και είναι η μεγαλυτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στην ιστορία. Η συμφωνία θα επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής μας, απο την ασφάλεια τροφίμων, προσωπικά δεδομένα μέχρι τις δημόσιες συμβάσεις και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι επενδυτές θα έχουν πλέον την δυνατότητα να διασύρουν τα κράτη σε διεθνή δικαστήρια αγνοώντας το εθνικό δίκαιο της χώρας και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα έφεσης εκ μέρους της χώρας. Με αυτά και άλλα πολλά υπονομεύεται και απειλείται η εθνική νομοθεσία και ότι εχει απομείνει απο αυτή για την προστασία των καταναλώτων-πολιτών των εργαζομένων, του περιβάλλοντος όπως και των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με την συμφωνία ΤΤΙΡ μας υπόσχονται εκπρόσωποι των οικονομιών στην ΕΕ και στις ΗΠΑ την ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης. Η πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από τη συμφωνία είναι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

TTIP-μελέτη -Οκώβριος2014: J. Capaldo. Έγγραφο εργασίας GDAE Νο 14 - 03, Οκτώβριος 2014

• Η ΤΤΙΡ θα οδηγήσει σε καθαρές απώλειες σε όρους καθαρών εξαγωγών μετά από μια δεκαετία, σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς "no-ΤΤΙΡ" σενάριο. Οι βόρειες Ευρωπαϊκές οικονομίες θα υποστούν τις μεγαλύτερες απώλειες (2,07% του ΑΕΠ), ακολουθούν η Γαλλία (1,9%), η Γερμανία (1,14%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (0,95%).

• Η ΤΤΙΡ θα οδηγήσει σε καθαρές απώλειες ακόμα και σε όρους του ΑΕΠ. Σταθερά με στοιχεία για τις καθαρές εξαγωγές, οι βόρειες Ευρωπαϊκές οικονομίες θα υποστούν τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ (-0.50%), Γαλλία (-0,48%) και Γερμανία (-0.29%).

• Η ΤΤΙΡ θα οδηγούσε σε απώλεια του εισοδήματος από την εργασία. Το χειρότερο πλήγμα θα το συναντούσαμε στη Γαλλία, μια απώλεια 5.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, και ακολουθείται από τις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες (-4,800 ευρώ ανά εργαζόμενο), το Ηνωμένο Βασίλειο (-4,200 ευρώ ανά εργαζόμενο) και τη Γερμανία (-3,400 ευρώ ανά εργαζόμενο).

• Η ΤΤΙΡ θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Έχουμε υπολογίσει ότι θα χαθούν περίπου 600.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης θα είναι η περισσότερο πληγείσες (- 223.000 θέσεις εργασίας) και ακολουθούν η Γερμανία (-134.000 θέσεις εργασίας), η Γαλλία (-130.000 θέσεις εργασίας) και η νότιες ευρωπαϊκές χώρες (-90.000).

•Η ΤΤΙΡ θα οδηγούσε σε μείωση της συμμετοχής της εργασίας στο ΑΕΠ

ενισχύοντας την τάση που έχει συμβάλει στην τρέχουσα στασιμότητα στις χώρες της ΕΕ. Η άλλη όψη αυτής της μείωσης είναι η αύξηση της συμμετοχής(μεριδίου) των κερδών και των ενοικίων στο συνολικό εισόδημα, υποδεικνύοντας έτσι, ότι αναλογικά θα υπάρξει μεταφορά εισοδήματος τουτέστιν αναδιανομή πόρων από την εργασία στο κεφάλαιο.

Οι μεγαλύτερες αναδιανομές θα λάβουν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (7% του ΑΕΠ μεταφερθεί από την εργασία στο εισόδημα κέρδος), στη Γαλλία (8%), στη Γερμανία και στη βόρεια Ευρώπη (4%).

• Η ΤΤΙΡ θα οδηγούσε σε απώλεια εσόδων για το κράτος. Το πλεόνασμα των έμμεσων φόρων (όπως φόροι επί των πωλήσεων ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) πέρα των επιδοτήσεων θα μειωθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με τη Γαλλία να έχει τις μεγαλύτερες απώλειες (0,64% του ΑΕΠ). Τα ελλείμματα του Δημοσίου θα αυξηθούν επίσης ως ποσοστό του ΑΕΠ σε όλες τις χώρες της ΕΕ, πιέζοντας τα δημόσιο-οικονομικά μεγέθη πιο κοντά ή πέρα από τα όρια που έχει ορίσει το Μάαστριχτ.

•Η ΤΤΙΡ θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική αστάθεια και σε συσσώρευση ανισορροπιών. Με τα έσοδα από εξαγωγές, η συμμετοχή των μισθών στο ΑΕΠ και τα κρατικά έσοδα μειώνονται, η ζήτηση θα πρέπει να γίνει βιώσιμη μέσω των κερδών και των επενδύσεων. Αλλά με εξασθένηση της καταναλωτικού ρυθμού ανάπτυξης, δεν μπορεί να αναμένονται κέρδη που να προέρχονται από την αύξηση των πωλήσεων. Μια πιο ρεαλιστική υπόθεση είναι ότι τα κέρδη και οι επενδύσεις (κυρίως σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) θα διατηρηθούν από την αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Η δυναμική για μια μακροοικονομική αστάθεια αυτής της στρατηγικής ανάπτυξης είναι ήδη γνωστή και στην Ευρώπη.

Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων είναι μυστικά. Τα εθνικά κοινοβούλια και η κοινωνία των πολιτών δεν συμμετέχουν και ενημερώνονται μόνο αποσπασματικά με την σημείωση ότι οι παρατηρήσεις τους δεν θα είναι σημαντικές για την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας. Αντίθετα, το 93% των συναντήσεων πριν από τις διαπραγματεύσεις γίνεται με τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων και των λόμπι τους.

Ως εκ τούτου, καλούμε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας Κ. Παπούλια και τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) της Ελλάδας, να πείσουν το Συμβούλιο της Ευρώπης και την κυβέρνηση της Ελλάδας να υπερασπιστούν μια δημοκρατική διαδικασία στις διαπραγματευσεις για την TTIP, για την δημοσιοποιηση των εγγραφων της διαπραγμάτευσης, και την συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων όπως επίσης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Καλούμε και απαιτούμε:

• να πάρουν θεση όλα τα υπουργεία της Ελλάδας σχετικά με τις επιπτώσεις της TTIP στην χωρα μας και στην καθημερινότητα του πολίτη,

• μια εξεταστική επιτροπή σχετικά με την παρούσα συμφωνία, και ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα νομικής προσφυγής των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων απέναντι σε κράτη μέλη της ΕΕ και τις προθέσεις της κανονιστικής- συνεργασίας (regulatory cooperation),

• την συνοδευτική δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαπραγμάτευσης και την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Κοινωνίας των Πολιτών στις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης,

• την γνωστοποίηση και δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων και συναλλαγών και τέλος,

• την αναστολή των διαπραγματεύσεων, όσο τα σχετικά έγγραφα των διαπραγματεύσεων δεν αποκαλύπτονται και δεν υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία συμμετοχής και συναπόφασης.

Πηγή: secure.avaaz.org

Σχόλια