Γιώργος Σαχίνης

Κάτι άλλο σκοτώνει την Αφρική και όχι ο Ebola

Μπορεί ο Ebola να έχει αναστατώσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά η Αφρική μαστίζεται από προβλήματα που δεν κεντρίζουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Στο παραπάνω πίνακα εμφανίζεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τα στοιχεία δείχνουν τους 5 λόγους για τους οποίους έχουν χαθεί περισσότεροι άνθρωποι από τον Μάρτιο του 2014, οπότε και ξέσπασε ο Ebola, μέχρι σήμερα.

Σχόλια