Γιώργος Σαχίνης

Οι πρώτες αντιδράσεις στα σχέδια για την Έρευνα

Δεν προλάβαμε να διατυπώσουμε την γνώμη μας στη προηγούμενη ακριβώς ανάρτηση για το νομοσχέδιο περί Έρευνας που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα και να που στην Αθήνα κάποιοι από τους εργαζόμενους στο χώρο όχι απλά έχουν καταλάβει τι παίζεται, αλλά βγαίνουν και δυναμικά μπροστά. Στη Κρήτη ο κόσμος στα ερευνητικά αλλά και τα ακαδημαικά ιδρύματα, ακόμη σκέφτεται αν πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα; Διαβάστε την παρακάτω ανακοίνωση, θυμηθείτε και την προηγούμενη ανάρτηση και θα καταλάβετε τι εννοώ:  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ: 13 / 24-07-2013, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: 29687

Διεύθυνση: Φλέμιγκ 34, 16672, Βάρη Αττικής. E-mail: flemingunion@gmail.com. Τηλ. 2109656310 εσωτ.206

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 7/10/2014

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της έρευνας είναι σοβαρές και αφορούν άμεσα στους καθημερινούς όρους εργασίας και τα δικαιώματα εκατοντάδων συναδέλφων στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Συγκεκριμένα:

• Με απόφαση της ΓΓΕΤ στις 24/9/2014 τα προγράμματα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» και «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η/4η/5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» περικόπτονται κατά 10 έως 28%. Οι περικοπές αυτές, που προκλητικά παρουσιάζονται ως «εξυγίανση», έρχονται να προστεθούν σε εκείνη του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» κατά 10% και αφορούν και σε μισθούς. Το ύψος των περικοπών σε προγράμματα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλέμιγκ είναι 436.550 ευρώ και απειλεί τη μισθοδοσία μεγάλου αριθμού συναδέλφων.

Δεν εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τη λίστα των βαρέων/ανθυγιεινών ειδικοτήτων στα ερευνητικά κέντρα παρά το γεγονός ότι είχαν δηλωθεί σχετικές ειδικότητες από τις περισσότερες (όχι όμως όλες) διοικήσεις των κέντρων. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς εργαζόμενοι/ειδικότητες που στις πραγματικές, καθημερινές συνθήκες εργασίας εκτίθενται σε επιβλαβείς για την υγεία παράγοντες αλλά μονιμοποιείται η από 1/1/2013 μη καταβολή του επιδόματος βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας σε συντηρητές πειραματοζώων, ηλεκτρολόγους, συντηρητές κτιρίου, καθαρίστριες.

Η καταβολή ΦΠΑ από μισθωτούς συναδέλφους που εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα με δελτίο παροχής υπηρεσιών συνεχίζεται. Το σωματείο μας προχώρησε στις 4 και 11/4/2014 σε συνεργασία με άλλους συλλόγους σε σχετικές κινητοποιήσεις στο Υπ. Οικονομικών και το Υπ. Παιδείας και κατάθεση ερώτησης. Κανένα από τα δύο αυτά υπουργεία δεν έχει δώσει απάντηση ώστε να αποσαφηνιστεί το ζήτημα της απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ εργαζόμενων σε ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, ο «Συνήγορος του Πολίτη» στον οποίο επίσης απευθυνθήκαμε έκρινε ότι «δεν υπάρχει πεδίο διαμεσολάβησης» για να παρέμβει. Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό με τη στάση ΕΛΚΕ πανεπιστημίων και το περιεχόμενο του ν/σ για την έρευνα δείχνουν ότι η εργασία με «μπλοκάκι» + ΦΠΑ δεν είναι παρενέργεια της γραφειοκρατίας αλλά στρατηγική επιλογή ως πυλώνας των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στην έρευνα.

Στην ίδια κατεύθυνση με τις παραπάνω εξελίξεις κινείται το νομοσχέδιο για την έρευνα που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο αυτό χτυπάει την κινητήρια δύναμη της επιστημονικής έρευνας που είναι οι ίδιοι οι επιστήμονες και το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Σημειώνουμε χαρακτηριστικά ότι:

• Το ν/σ κατοχυρώνει πλήρως το εργασιακό χάος που επικρατεί στα ερευνητικά κέντρα σήμερα με την πλειοψηφία των εργαζομένων να απασχολούνται είτε με "μπλοκάκι" είτε με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Επιπλέον δεν γίνεται καμιά αναφορά σε εξαίρεση των συμβασιούχων εργαζομένων σε ερευνητικά προγράμματα από το Ενιαίο Μισθολόγιο το οποίο ήδη εφαρμόζεται οδηγώντας σε περικοπές μισθών. Καταργείται η βαθμίδα των ερευνητών Δ'.

• Εξαφανίστηκε η αναφορά που υπήρχε στην αρχική έκδοση του νομοσχεδίου ότι «οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας, σε Ερευνητικούς Φορείς, από πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτά, ως ερευνητές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα,

απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης μεταξύ παρόχου της υπηρεσίας και του λήπτη…» (!).

• Παράλληλα, το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει την έρευνα ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης και βάζει ως κριτήριο αποτελεσματικότητας, εν τέλει, την κερδοφορία με όρους αγοράς (με ό,τι αυτό συνεπάγεται). Η κατεύθυνση αυτή υλοποιείται ήδη, δεν έχει καμία σχέση με το ρόλο της έρευνας ως μέσο κάλυψης κοινωνικών αναγκών και όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενη ΓΣ (21/2/2014) εμποδίζει την πραγματική ανάπτυξη της επιστήμης και των εφαρμογών της. Το περιεχόμενο των buzzwords του ν/σ στην πράξη το ζούμε καθημερινά.

Οι παραπάνω εξελίξεις αναδεικνύουν τη σαφή στόχευση να προωθηθούν περαιτέρω η πλήρης «ελαστικοποίηση» των εργασιακών σχέσεων στα ερευνητικά κέντρα και να διαμορφωθεί μια φτηνή μάζα επιστημονικού δυναμικού χωρίς εργασιακά δικαιώματα, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της «αγοραίας» έρευνας. Πρόκειται για μια επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα. Η στρατηγική αυτή είναι ασυμβίβαστη τόσο με την απρόσκοπτη διεξαγωγή της έρευνας όσο και με την ύπαρξη σύγχρονων εργασιακών δικαιωμάτων για τους επιστήμονες. Αυτό δείχνουν άλλωστε, χωρίς προσχήματα μάλιστα, και οι πρόσφατες περικοπές.

Με βάση τα παραπάνω, διεκδικούμε:

Άμεση ανάκληση της απόφασης της ΓΓΕΤ για τις περικοπές στα ερευνητικά προγράμματα. Καμία περικοπή σε μισθούς δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, όποια μορφή και αν έχει αυτή.

Άμεση έκδοση ΚΥΑ για τα βαρέα/ανθυγιεινά και όχι μεθοδεύσεις για να χάσουν αυτό το δικαίωμα οι εργαζόμενοι που βγήκαν από τη λίστα δήθεν προσωρινά.

Συμβάσεις εργασίας και όχι ένταξη στο απαράδεκτο καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου. Όχι στα «μπλοκάκια» και το ΦΠΑ. Μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους. Να ενταχθούν σχετικές ρυθμίσεις στο ν/σ για την έρευνα.

• Προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων ΕΛΕ και τεχνικού προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εργαστηριακών υποδομών του Φλέμιγκ. Κρατική χρηματοδότηση των εργαστηρίων για ανάπτυξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας και όχι οικονομική ασφυξία και διάλυσή τους.

Αποφασίζουμε τα εξής:

1. Οργάνωση κινητοποίησης στα γραφεία της ΓΓΕΤ για την ενιαία προώθηση των παραπάνω αιτημάτων στα τέλη Οκτώβρη (ενδεικτική ημερομηνία 24/10). Καλούμε τους συλλόγους εργαζομένων στα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα, τις ομοσπονδίες των ερευνητικών κέντρων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, συλλόγους εργαζομένων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ και μεταπτυχιακών φοιτητών σε λήψη αντίστοιχης απόφασης και σε ενεργή στήριξη της κινητοποίησης αυτής.

2. Καλούμε τους ερευνητές του κέντρου (i) σε υποστήριξη των αιτημάτων μας και κοινό αγώνα ενάντια στις περικοπές και (ii) να δεσμευθούν ότι δεν θα περικόψουν μισθούς/ανθρωπομήνες από τα προγράμματα γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε τέτοιες μειώσεις.

3. Καλούμε τους εργαζόμενους στην έρευνα σε συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο οποίο καλούν το ΠΑΜΕ καθώς και περισσότερες από 400 (μέχρι στιγμής) συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία, εργατικά κέντρα, αγροτικές ενώσεις, συνταξιουχικές οργανώσεις, φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι, 1/11, στις 12.00 πλ. Συντάγματος με κεντρικό άξονα την «ελαστικοποίηση» των εργασιακών σχέσεων και την ανεργία, ώστε να προβάλλουμε κι εμείς από την πλευρά μας και τα δικά μας αιτήματα.

Σχόλια