Γιώργος Σαχίνης

Επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εταίροι δρομολογούν επισήμως τον ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ECSM) την 1ηΟκτωβρίου 2014. Ο ΕΜΑΚ αποτελεί προωθητική εκστρατεία της ΕΕ που προάγει στους πολίτες την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και συνιστά την αλλαγή των αντιλήψεων για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, προωθώντας την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών, την εκπαίδευση, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και διαγωνισμούς.

Επίσημη έναρξη

Φέτος, η επίσημη έναρξη του ΕΜΑΚ λαμβάνει χώρα παράλληλα με την υψηλού επιπέδου εκδήλωση του ENISA «10 χρόνια διασφάλισης της ασφάλειας της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο… και συνεχίζουμε!» στο κτίριο της Αντιπροσωπίας του ομόσπονδου κράτους της Βαυαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες.

Στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου, ο ΕΜΑΚ θα καταπιαστεί με το θέμα της «Συμμετοχής του πολίτη» με εκπροσώπους από την Εβδομάδα Κώδικα, το Μεγάλο Συνασπισμό για την απασχόληση, καθώς επίσης ευρωπαίους και αμερικανούς εταίρους. Θα ακολουθήσει συζήτηση που θα συντονίζει ο κ. Francois Thill από το συντονιστικό όργανο ΕΜΑΚ Λουξεμβούργου (LU).

Δήλωση της Επιτρόπου Kroes για το ECSM: «Το διαδίκτυο και οι πολλές υπηρεσίες του προσφέρουν πολλά οφέλη στην κοινωνία μας - κυρίως σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας μας και εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Χρειάζεται, όμως, να οικοδομήσουμε και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε αυτά τα οφέλη. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, είναι προς το κοινό συμφέρον μας να επιδεικνύουμε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση και ανθεκτικότητα στις απειλές στον κυβερνοχώρο. Ο ENISA μπορεί να παίξει τόσο επιχειρησιακό όσο και στρατηγικό ρόλο για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για την πρόκληση, μαζί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο καθένας μας πρέπει να διαδραματίσειι τον ρόλο του στην πρόκληση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: κάθε πολίτης, κάθε επιχείρηση, κάθε κυβέρνηση. Ελπίζω, λοιπόν, ότι ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ευαισθητοποιεί περισσότερο - ας κάνουμε τον κόσμο να αρχίσει να μιλά!».

Δήλωση του Εκτελεστικού Διευθυντή του ENISA, Καθηγητή Udo Helmbrecht, για τον ΕΜΑΚ: «Το Ίντερνετ των πραγμάτων, όπου κάθε ηλεκτρονική συσκευή θα είναι προσβάσιμη και αναγνωρίσιμη με μοναδικό τρόπο μέσω διαδικτύου, καταφτάνει με γοργούς ρυθμούς. Αυτό επηρεάζει σε βάθος κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των πολιτών, καθώς όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξαρτώνται πλέον απολύτως από έναν ανοιχτό, σίγουρο και ασφαλή κυβερνοχώρο. Αυτές είναι οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται σήμερα και που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του μέλλοντος.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο αφ' ενός οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών, ώστε να μπορεί ο ENISA να διευκολύνει τις διαδικασίες βελτίωσης και αφ' ετέρου τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι η πολιτική ασφαλείας υποστηρίζει τη διαδικτυακή οικονομία που προβλέπεται για την Ευρώπη του 2020. Χρόνο με το χρόνο εδραιώνουμε αυτή την εταιρική σχέση εμπιστοσύνης για το Μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και είναι τιμή μου που βλέπω τον υψηλό βαθμό ενεργής συμμετοχής των εταίρων. Εκ μέρους της ομάδας μου, σας ευχαριστώ όλους!».

Δράση! Λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο σε τοπικό επίπεδο Για τον Οκτώβριο, η κοινότητα έχει επισημάνει στην ημερήσια διάταξη τα ακόλουθα εβδομαδιαία θέματα για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών:

• 1η εβδομάδα: Εκπαίδευση υπαλλήλων, στοχεύοντας τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς

• 2η εβδομάδα: Προστασία και ενημερώσεις όσον αφορά την ασφάλεια Η/Υ και κινητών, στοχεύοντας όλους τους ψηφιακούς χρήστες

• 3η εβδομάδα: Κωδικοποίηση, στοχεύοντας τους σπουδαστές

• 4η εβδομάδα: Ασκήσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, στοχεύοντας την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

• 5η εβδομάδα: ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, στοχεύοντας όλους τους ψηφιακούς χρήστες

Ο πλήρης κατάλογος δραστηριοτήτων ΕΜΑΚ που πρόκειται να λάβουν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει στην ενότητα «Εκδηλώσεις» του ειδικά αφιερωμένου ιστοτόπου, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά. Αυτό ισχύει τόσο για τις online όσο και για τις offline δραστηριότητες.

Μετά τον ΕΜΑΚ θα ακολουθήσει συνάντηση αξιολόγησης και η υποβολή έκθεσης για τον ΕΜΑΚ.

Για πλήρη κατάλογο των συνεργαζόμενων εταίρων το 2014, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://cybersecuritymonth.eu/partners

Online υλικό διαθέσιμο για τους ψηφιακούς χρήστες

Τον Οκτώβριο ο ENISA θα δημοσιεύει νέο υλικό κάθε εβδομάδα. Ελέγχετε τακτικά στον ιστότοπο!

Σήμερα, θα δημοσιεύσουμε τα πρώτα υλικά, συμπεριλαμβανομένων 7 ενημερωτικών δελτίων με συστάσεις για θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε αρκετές γλώσσες της ΕΕ. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν συμβουλές προς εκπαιδευτές και υπαλλήλους σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση καταργηθέντος λογισμικού ή λογισμικού προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, την ασφάλεια σε σχέση με δημοφιλείς υπηρεσίες cloud (όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης), τα δικαιώματα προστασίας των online δεδομένων και την κατανόηση των έως σήμερα διδαγμάτων μέσω του συντονισμού των πανευρωπαϊκών ασκήσεων στον κυβερνοχώρο ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Συνεχίστε να το διαδίδετε!

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που είναι ενεργοί στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο καλούνται να συμμετάσχουν στη φετινή εκστρατεία ΕΜΑΚ. Ακολουθήστε τον ειδικό λογαριασμό Twitter (@CyberSecMonth) και συμμετάσχετε στις δραστηριότητες #OctoberNIS του ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Για να έρθετε άμεσα σε επαφή, γράψτε στη διεύθυνση stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu υπόψιν της Daria Catalui

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι κοινή ευθύνη. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ.ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ.ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ.

Το Δελτίο Tύπου στην Αγγλική γλώσσα:

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια