Γιώργος Σαχίνης

ΔΟΑΤΑΠ: Δείτε αναλυτικά τι πτυχία παίρνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό!

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΟΑΤΑΠ, που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, ο αριθμός των αιτήσεων για την αναγνώριση, πτυχίων, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών, από συγκεκριμένες θεωρητικά υψηλού κόστους σπουδών, ελλήνων ανήλθαν την τελευταία τετραετία από το 2010 έως το α΄εξάμηνο του 2014 συνολικά 20.226, και συγκεκριμένα

7.222 για βασικό πτυχίο

11.280 για Μεταπτυχιακό, και,

1624 αιτήσεις για διδακτορικό.

Την «πρωτιά» σε αιτήσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακών και βασικών πτυχίων κατέχουν οι χώρες Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Κύπρος, ενώ για τα διδακτορικά η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Ειδικότερα, κατά χώρα ο αριθμός αιτήσεων έχει ως εξής:

Αιτήσεις για αναγνώριση βασικών πτυχίων

Μεγάλη Βρετανία 2.475

Ιταλία 925

Κύπρος 559

Βουλγαρία 392

ΗΠΑ 389

Γαλλία 256

Ρωσία 237

Γερμανία 236

Ρουμανία 213

Τουρκία 171

Ουκρανία 151

Σερβία 120

Αλβανία 84, Καναδάς 69

Ουγγαρία 61

Αιτήσεις για αναγνώριση Μεταπτυχιακών

Μεγάλη Βρετανία 5.758

Ιταλία 1.014

Κύπρος 910

ΗΠΑ 700

Γαλλία 641

Βουλγαρία 578

Ολλανδία 441

Γερμανία 286

Ισπανία 162

Βέλγιο 155

Σερβία97

Σουηδία 74

Αυστρία 73

Ρουμανία 61

Ελβετία 40

Αιτήσεις για αναγνώριση διδακτορικών

Μεγάλη Βρετανία 762

Γερμανία 188

Γαλλία 163

ΗΠΑ 149

Ρουμανία 61

Ιταλία 44

Ολλανδία 34

Βουλγαρία 33

Ισπανία 33

Ελβετία 26

Βέλγιο 15

Αυστρία 14

Σουδία 12

Καναδάς 11

Αυστραλία 10

Πηγή: thepressproject.gr

Σχόλια